Havet utenfor Svalbard har aldri vært så varmt som nå. Det viser en studie publisert av fire forskere fra Universitetet i Tromsø i det anerkjente vitenskapstidsskriftet Science.

Marine sedimenter på havbunnen vest av Svalbard viser at temperaturen nå er på sitt høyeste på 2.000 år.

– I en periode på 2.000 år har temperaturen i Golfstrømmen utenfor Svalbard vært på omkring 3,5 grader. De siste 30 årene har temperaturen økt med rundt 2 grader. Dette er uvanlig høyt i et 2.000 års perspektiv, sier artikkelforfatter og professor Morten Hald ved UiT.

Sammen med m#229eologer fra Tyskland og USA har forskerne ved UiT funnet ut at temperaturøkningen i nord er betydelig større enn økningen i havtemperaturen globalt. Dette styrker teorien om at global oppvarming vil være sterkest i nordområdene.

Studerte fossiler
– Det har aldri vært så varmt her i nord som det er nå, sier Hald, som er professor i m#229eologi ved UiT.

Sammen med de andre forskerne har han rekonstruert temperaturen i havet ved å studere fossiler av små encellede dyr som opprinnelig levde i havet og senere er avsatt i løsmasse på havbunnen.

Med kjennskap til denne dyregruppa og hvilke krav den har til havtemperatur, er temperaturen i havet bestemt ved å studere artssammensetningene og forholdet mellom magnesium og kalsium. Forskerne har studert disse fossilene i sedimentkjerner fra havbunnen tatt på 1.500 meters dyp i Framstredet, nesten 79 grader nord utenfor vestkysten av Svalbard.

Temperaturdataene er innhentet ved å studere fossilene i mange lag nedover i sedimentkjernene.

Ingen annen forkl#229
– Det er ingen opplagte naturkrefter som kan forklare denne temperaturøkningen, sier professoren. Han sier det ikke kan sies noe om årsakene til denne voldsomme oppvarmingen, men er klar på at det faktisk skjer og at det er nødvendig for myndighetene å ha en beredskapsplan.

Artikkelen «Enhanced Modern Heat Transfer to the Arctic by Warm Atlantic Water» blir offentliggjort i den utgaven av Science som kommer fredag den 28. januar.

Studien er blitt til i et samarbeid mellom forskere ved IFM-GEOMAR i Tyskland, Universitet i Colorado, Boulder og UiT.

Les også: - Bilbruk og flyreiser vil måtte begrenses

<b>Klima uten tvil</b>

<b>Grønlandsisen smelter i rekordfart</b>


- Isbreene i Alaska smelter raskt

Alarm om Grønlandsisen


Verdenshavene kan stige dramatisk

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.