Hvis vi ikke reduserer utslippene av klimagasser vil havnivået stige nesten en meter i dette århundret, viser FNs klimarapport.

Klimapanelet har oppjustert tallene som angir global gjennomsnittlig havstigning. Selv med utslipp som er beregnet for å nå to-graders-målet, er havet forventet å stige over en halv meter mot slutten av århundret.

- Uansett hva vi gjør så får vi en havstigning. Og den vil forstette i de neste århundrene, sier Eystein Jansen, leder for Bjerknessenteret og professor ved universitetet i Bergen på pressekonferansen i Miljødirektoratet der rapporten ble presentert.

- Vanskelig å skru av
- Vi har skridd på varmen, det er vanskelig å skru den av. Har vi sluppet ut klimagasser så er 20 prosent med oss i 1000 år.

- Det er grundig dokumentert i denne rapporten at det vi har observert så langt, bare er starten på en langvarig havstigning, som over flere hundre år kan bli på flere meter, sier han.

Fortidsstudier viser at for 3.2 millioner år siden var temperaturen 2-3 grader høyere enn i førindustriell tid og CO2 innholdet i atmosfæren likt det vi kan forente om et par tiår. Da stod havet 10-20 meter høyere enn i dag.

Årsakene til det høye havstigningsnivået de trege prosessene i naturen, som trenger lang responstid på oppvarmingen. Smelting av de store isdekkene på Grønland og Vest-Antarktis vil skje gradvis og det kan ta lang tid før de stabiliserer seg når de først har kommet ut av likevekt. Oppvarming av dyphavet er en annen viktig del av klimasystemet som tar mange hundre år. Begge disse langsomme prosessene vil kunne påvirke havnivået i flere hundre år fremover.

- Studier av fortidsklima kan gi oss et bilde på hvordan sluttresultatet kan bli ved en oppvarming på for eksempel 2-3 grader, men vi vet ikke hvor lang tid det tar før isdekker og havet har funnet en ny likevekt. Det gir likevel en god pekepinn på alvoret i situasjonen, som er enda mer tydelig nå enn i 2007, understreker Jansen.

Kort tid
- Rapporten er en understrekning av at vi har svært knapp tid til rådighet og en enda sterkere påpekning av menneskers bidrag. Vi får langvarige klimaendringer uansett, og uten reduserte utslipp får vi endringer ca 20 ganger raskere enn naturlige, sier han.

Nesten 200 FN-land er enige om å prøve å begrense oppvarmingen til 2 °C for å unngå farlige klimaendringer. Denne rapporten viser med all tydelighet at det kan bli veldig vanskelig å nå dette målet, skriver Cicero i sin oppsummering.

- Forskningen er solid. Hvordan framtiden blir, avhenger av de valgene vi tar i dag og hvor mye CO2 vi slipper ut framover, sier Cicero-direktør og medforfatter av FN-rapporten Cecilie Mauritzen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.