Bergen tingrett har satt av 15 dager til behandlingen av saken, melder Teknisk Ukeblad.

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med oljetankeren Sola TS fredag 8. november 2018. Fregatten ble totalskadet i kollisjonen og bare fem dager senere saksøkte staten rederiet Twitt Navigation Limited, som eier skipet.

Forsvarsdepartementet og rederiet er uenige om hvem som har skylden for skipskollisjonen. Det er Regjeringsadvokaten som skal føre saken for staten.

Ansvarsfordeling

– Hvordan ansvaret skal fordeles er det opp til retten å ta stilling til. Utover dette ønsker staten ikke å kommentere enkeltheter i saken, skriver Knut-Fredrik Haug-Hustad hos Regjeringsadvokaten i en epost til Bergens Tidende.

Etter kollisjonen opprettet rederiet som eier Sola TS et såkalt begrensningsfond for Bergen tingrett. Fondet skal i hovedsak dekke tingskade og er på 400 millioner kroner. Summen er den maksimale rederiet må betale for skadene på fregatten.

Les også intervju med USAs ambassadør til Norge: Norge har sjøforsvar som Bangladesh. Ikke rart noen reagerer dnPlus

– Saken gjelder i utgangspunktet bare spørsmålet om erstatningsplikt, ikke også tapets størrelse, forteller advokat Ole Kristian Rigland hos Regjeringsadvokaten til Teknisk Ukeblad,

– Fondet vil bare kunne dekke en liten andel av disse kostnadene, sier Rigland.

Flere rettssaker

Kostnadene for å reparere fregatten er beregnet til å ligge på mellom 12 til 14 milliarder kroner, mens kostnadene ved kjøp av et nytt tilsvarende fartøy er beregnet til 11 til 13 milliarder kroner.

Senere kan det komme en sak om utmåling av erstatning for tap som ikke er dekket av begrensningsfondet som rederiet har opprettet.

– Det er en vanlig måte å dele opp slike saker på denne måten, særlig hvis uenigheten primært gjelder skyldfordelingen, forklarer professor i sjørett Trond Solvang til Teknisk Ukeblad.

Advokaten for tankbåteieren Twitt Navigation Limited, Lars Inge Ørstavik, ønsker ikke å kommentere søksmålet overfor Bergens Tidende.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.