I Storbritannia har næringsminister Vincent Cable  nå offentlig  bedt  aksjonærer i  BG Group om å stemme i mot lønnspakken til gasselskapets nye toppsjef Lund.

Den tidligere  Statoil-sjefen skal tiltre i BG kommende mars.  I tillegg til fast lønn på 1,5 millioner pund  kommer prestasjonsbaserte tillegg og aksjer nå verdsatt til 12 millioner pund over en femårsperiode.   BG Group  oppgir i en pressemelding at det har vært omfattende kontakt med aksjonærer  om lønnspakken. Den skal uansett behandles i generalforsamling 15. desember, og det er her Cable oppfordrer til nei.

Tenker og tier

Det norske oljefondet NBIM er nest største aksjonær i BG Group med 5.15 prosent av aksjene.

NBIM ønsker ikke å besvare DNs spørsmål om fondet har generelle synspunkter på  toppsjefers lønnsbetingelser  i selskaper der fondet er investert.

På spørsmål om Cables oppfordring og stemmegivning i desember tar NBIM betenkningstid:

 

-Vi vil bruke tiden frem til en eventuell generalforsamling til å vurdere forslaget. Utover det har vi ikke

Yngve Slyngstad i Oljefondet holder presseseminar om Strategiplanen frem mot 2016 i Norges Bank. Foto: Aleksander Nordahl
Yngve Slyngstad i Oljefondet holder presseseminar om Strategiplanen frem mot 2016 i Norges Bank. Foto: Aleksander Nordahl (Foto: DN)
noe å legge til nå, oppgir oljefondets pressekontakt  Thomas Sevang.

Olje- og energiminister  Tord Lien  vil heller ikke gå nærmere inn på lønnsbetingelser  ute og hjemme - og  på spørsmål om det hadde vært mulig eller ønskelig for en norsk eier-minister å gi lignende signaler om lønnsnivå som britenes minister nå gjør.

-Regjeringens lederlønnspolitikk for selskaper med statlig eierskap er tydelig kommunisert ut til selskapene. Det er viktig at vi har konkurransedyktige lederlønninger i Norge, men at de ikke er lønnsledende.  Selskapenes styrer må forholde seg til statens lederlønnspolitikk, oppgir statsråden i en epost.

Lien vil heller ikke uttale seg nærmere til et spørsmål om hva han som største eier forventer av lønnsbetingelser for en ny Statoil-sjef.

-I samsvar med selskapslovgivningen i Norge er det styret i Statoil som er ansvarlig for å ansette ny konsernsjef i Statoil og å fastsette den  samlede godtgjørelsen for vedkommende. Jeg har tillit til at styret i selskapet tar dette ansvaret alvorlig, melder statsråd Lien.

 

 

 

 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.