– Det arbeidet starter vi med umiddelbart. I kveld satte vi ned et utvalg som skal rekruttere en ny direktør. Jeg leder et utvalg som består av tre styrerepresentanter, men det vil også være naturlig at vi får hjelp av et eksternt selskap i prosessen. Vi skal komme med forslag til styret. Det er viktig for oss å få på plass en permanent ledelse fordi vi står foran store oppgaver, sier konstituert styreleder, tidligere nestleder Ola H. Strand, til NTB.

Administrerende direktør Trond Michael Andersen sa opp tirsdag med henvisning til at han manglet nødvendig tillit for å kunne gjøre jobben på en god måte. Inntil videre er Daniel Haga konstituert i stillingen.

Mandag trakk Marthe Styve Holte seg som styreleder med øyeblikkelig virkning. Årsaken var uenighet med eieren om viktige styreprinsipper.

NTB har forsøkt å få en uttalelse fra Trond Michael Andersen, men får opplyst at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Krevde avgang

Ifølge NRK har fagforbundet Akademikernes samarbeidsutvalg i helseforetaket sendt et brev til Helsedepartementet der de krever at Andersen går av. Lege Bernd Müller mener Helse Midt-Norge i ett år har hatt et «ledelsesvakuum».

– Direktøren tar ikke tak i problemer i egen organisasjon eller i underliggende helseforetak, uttalte Müller.

Strand synes det er veldig trist at styreleder og administrerende direktør har valgt å trekke seg.

– Det sittende styret har tatt det til etterretning og fortsetter det viktige arbeidet som foregår, sier han.

Den konstituerte styrelederen viser til at det er opp til helseministeren og hans departementet å få et nytt styre på plass.

Nye sykehus

Marthe Styve Holte sa til Adresseavisen mandag at hun ikke kunne fortsette når styret blir detaljstyrt. Hun ønsket ikke å gå inn på hvilke enkeltsaker som var utslagsgivende for hennes beslutning om å trekke seg.

Helseforetaket står foran nye, store oppgaver.

– Før jul skal vi bestemme oss for tomt til et nytt sykehus for Romsdal og Nordmøre. Det er tre tomter som utredes nå. I dag er det et sykehus i Molde og et i Kristiansund. De skal legges ned og erstattes med et nytt sykehus, opplyser Strand.

Helse Midt-Norge har hatt store utbyggingsoppgaver de siste årene. Blant annet er nettopp byggingen av det nye store universitetssykehuset ved St. Olav avsluttet.

– Det har vært en stor prosess. Mye av driftskostnadene henger sammen med denne utbyggingen. Det som har preget Helse Midt-Norge de siste årene, har vært store utbygginger. Det har vært riktig for regionen å få opp et moderne universitetssykehus i tett samarbeid med NTNU, sier konstituert styreleder Ola H. Strand. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.