Sykehusene har svært ulik praksis for antibiotikabruk, skriver Nationen. Statistikken fra overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens viser at Sykehuset Østfold ligger øverst, etterfulgt av Sykehuset i Vestfold og Vestre Viken. På bunnen ligger Helse Førde, Haraldsplass Diakonale Sykehus og UNN.

Smittevernoverlege Jon Birger Haug ved Sykehuset Østfold sier det er mye røyking, kols og overvekt i Østfold, som kan være medvirkende årsak. Han legger til at antibiotikabruken også kan ha med legene å gjøre.

– Kanskje en annen kultur?

–Vi har mange dyktige leger fra andre himmelstrøk, men flere av dem har kanskje en annen kultur for bruk av antibiotika. Vi har også mange norske leger med utdannelse fra utlandet som har fått opplæring i antibiotikabruk som ikke passer med resistensforholdene en har her i landet, sier han til avisen.

Faglig leder Per Espen Akselsen ved KAS, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten, råder sykehusene til å innføre antibiotikastyringsprogram.

–Da får en oversikt over bruk, kan finne forbedringspunkter og sette inn målrettet tiltak for å oppnå det en skal. For å lykkes er en også avhengig av å ha et tydelig engasjement fra ledelsen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.