Pandemien har vist at vi har hatt for få intensivsykepleiere her i landet, vedgikk helseminister Bent Høie (H) i Stortingets spørretime onsdag.

– Denne situasjonen har satt et forstørrelsesglass på det som er en utfordring i den norske helsetjenesten. Både at en er veldig avhengig av at folk kommer reisende fra andre land for å jobbe i Norge, også på korte oppdrag, helgevakter og den type ting, men også at vi over tid har hatt for dårlig rekruttering – spesielt av intensivsykepleiere, sa Høie.

Helseministeren ble utfordret av Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol om at Norge har gjort seg for avhengig av våre naboland.

Karantene stopper pendling

Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus oppgir at 20 prosent av intensivsykepleierne er fra Danmark og Sverige. Også i resten av landet er intensivavdelingene avhengige av utenlandske ansatte, påpekte Kjerkol.

– Da regjeringen stengte grensene, ble det for mange svenske og danske intensivsykepleiere for upraktisk å reise til Norge for å ta vakter på intensivavdelingene våre. Vi ser vi tydelig hvor sårbare vi egentlig er, sa hun.

DN har skrevet at antall intensivplasser ved norske sykehus fortsatt er 289, uendret fra mars i fjor da pandemien rammet. Høie viser til at det er mulig å oppgradere til 1.200 plasser om nødvendig, men denne planen har møtt kraftig motbør fra faglig hold.

– Det er ikke riktig å si at vi har 1.200 intensivplasser. Vi har ikke kapasitet til det. Planen er urealistisk. Vi må selvsagt ha en plan, men du kan ikke slå deg til ro med den planen, sa Karl-Andre Wian, avdelingssjef for anestesiavdelingen ved sykehuset i Vestfold, til DN onsdag morgen.

– Dette året skulle vi ha økt kapasiteten og fått startet utdannelsen av flere intensivsykepleiere og anestesileger, sier han.

– Nødplan uten troverdighet

Senterpartiets Kjersti Toppe fulgte opp i spørretimen, og påpekte at antall intensivsykepleier har ligget for lavt over tid. Hun ga uttrykk for at planen for opptrapping av intensivplasser er altfor dårlig.

– Hvordan kan statsråden stå og love en nødplan for intensivplasser som blir så totalt slaktet og har så liten troverdighet ute i tjenestene? spurte hun.

Høie viste til at helseregionene allerede har fått beskjed om å utdanne ytterligere hundre intensivsykepleiere i år.

– Jeg er enig i den beskrivelsen som fagfolkene gjør om at dette ikke vil være intensivplasser med samme kvalitet som de 289 ordinære plassene. Det har jeg vært tydelig på hele veien. Det hadde heller ikke vært mulig, for det handler om at vi måtte hatt veldig stor tilgang på høykvalifisert personell som det ikke er mulig å få i en sånn tidsperiode, sa han.

Internopplæring

Om lag 3.000 ansatte har fått internopplæring for å kunne jobbe med intensivbehandling av covid-19-pasienter. Men flere leger har påpekt at ekstra opplæring, som går over noen uker, ikke er å sammenligne med den spesialutdannelsen som intensivsykepleierne går gjennom.

Høie kommer kritikerne i møte.

– Det er helt åpenbart. Det vil oppleves nærmest som en krigssituasjon på sykehusene hvis vi kommer i den situasjonen at vi blir nødt til å ta i bruk disse plassene. Og vi gjør alt ute i samfunnet for å unngå den situasjonen, sa han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.