Strammer opp sykehusene

Hel­se­mi­nis­ter Bent Høie in­stru­er­te tirs­dag sy­ke­hus­le­de­re i Norge om at de hver­ken skal skjønn­ma­le el­ler bort­for­kla­re pro­ble­mer med vars­ling, men ta det­te på stør­ste al­vor.

Publisert: Oppdatert:

Helseminister Bent Høie ber sykehusene rapportere tilbake i juni om hva de har gjort for å bedre varslingskultur og pasientsikkerhet. Foto: Fredrik Bjerknes
Helseminister Bent Høie ber sykehusene rapportere tilbake i juni om hva de har gjort for å bedre varslingskultur og pasientsikkerhet. Foto: Fredrik Bjerknes (Foto: Dagens Næringsliv)