Kreftvaksineselskapet Ultimovacs har en markedsverdi på 1,1 milliarder kroner. Det norske legemiddelselskapet jobber med å utvikle vaksine mot kreft. Selskapets største aksjonær er investoren Bjørn Rune Gjelsten gjennom Gjelsten Holding med en eierandel 20,63 prosent. Stein Erik Hagens selskap Canica kontrollerer 8,01 prosent av selskapet.

Inngått ny avtale

Nå vil kreftvaksineselskapet hente 160 millioner kroner i en emisjon. Bjørn Rune Gjelsten og Stein Erik Hagen er gjennom sine selskaper begge blant flere aksjonærer som har garantert for tilsammen 80 millioner kroner av emisjonen. Ultimovacs skal bruke pengene til å sikre finansiering av selskapets forventede prosjektkostnader knyttet til den nye randomiserte fase II-studien og ytterligere styrke det overordnede kliniske utviklingsprogrammet for selskapet, samt til generelle selskapsformål. Samtidig annonserer Ultimovacs at de har inngått samarbeid med et ledende Big Pharma-selskap og en europeisk klinisk studiegruppe for onkologi for å evaluere selskapets universelle kreftvaksine UV1.

– Med forbehold om endelig avtale mellom Ultimovacs, sponsoren og Big Pharma-partneren, som er planlagt signert i tredje kvartal 2020, forventes den første pasienten å bli rekruttert til studien i løpet av fjerde kvartal 2020 og det forventes avlesing av primære sluttpunkter i løpet av første halvdel av 2023, melder Ultimovacs i meldingen.

Ultimovacs ble grunnlagt i 2011 med utspring i forskning ved Oslo universitetssykehus, og utvikler immunterapi mot kreft, med kreftvaksine som hovedmål. Ultimovacs er et av de selskapene som er kommet lengst i utviklingen av en kreftvaksine. Selskapets vaksine, kalt UV1, gjør bevisste endringer i immunsystemet til pasienter slik at immunsystemet blir i stand til å kjenne igjen kreftceller og så drepe dem. Vaksinen som Ultimovacs er ment å ha effekt på 85 til 90 prosent av alle kreftformer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.