Denne artikkelen er basert på en artikkel som Arild Hervik hadde i Dagens Næringsliv 22. desember 2010. I den artikkelen var det gjennomført en analyse som konkluderte med at to sykehus i Nordmøre og Romsdal ville være to milliarder kroner billigere enn å bygge et fellessykehus.