Den 28. august demonstrerer kreftrammede og pårørende utenfor Stortinget. Engasjementet er stort, sier initiativtakerne.

– Demonstrasjonen er en kritikk og en bønn til norske politikere om å ta dette på alvor. Vi kan ikke ha det sånn at pasienter skal dø på grunn av byråkrati og politisk sommel. Dette sier pårørende og arrangør Finn Helge Quist.

Demonstrantene mener ventetiden på nye, gode og livsforlengende kreftmedisiner i Norge er urimelig lang, og at mange medisiner allerede er godkjent og i bruk i våre naboland.

Ikke enige i kritikken

Det er Helsedirektoratets organ kalt «Nye metoder» som avgjør om nye metoder og medisiner skal innføres her i landet. Forumet består av lederne for de fire regionale helseforetakene. Helse nord er ikke enig i at Norge bruker for lang tid på å godkjenne legemidler, og mener årsaken til kritikken handler om legemidlene som ikke blir innført.

– Nye metoder-systemet sikrer at alle pasienter i Norge får tilgang til en ny behandlingsmetode. Da er det dokumentert at metoden virker og har verdi for både pasientene og samfunnet, sier administrerende direktør i Helse nord RHF, Geir Tollåli.

Tollåli avviser at Norge er en sinke når det gjelder innføring av legemidler og poengterer at Norge, ifølge en undersøkelse gjort av European Federation Pharmaceutical Industries and Associations, er det landet hvor færrest personer dør av kreft.

«Lommeboka avgjør»

Når sikkerheten og effekten av et medikament er dokumentert i EU, blir det tillatt å markedsføre og ta medikamentet i bruk ved private og offentlige sykehus i hele EØS-området. Men mens private kan tilby medisinene med en gang, må offentlige sykehus vente til myndighetene eventuelt sier ja. I Norge vil det altså si Helsedirektoratets «Nye metoder» og Statens legemiddelverk.

Saksbehandlingen i det offentlige kan i enkelte tilfeller være opptil halvannet til to år, ifølge bekymringsmeldinger fra norske kreftleger.

Finn Helge Qvist mener lang ventetid i praksis betyr at lommeboka avgjør hvem som får best behandling.

– Ingen ønsker et system hvor mennesker med penger og kunnskap kan få beste behandling ved private sykehus, mens pasienter i det offentlige risikerer å dø, sier han.

– Må prioritere nye medisiner

Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel mener kreftbehandlingen i Norge er god, men sier Nye metoder-systemet ikke fungerer optimalt.

– I Norsk Helsebarometer 2017 svarte sju av ti i befolkningen at tilgang til nye medisiner er det som bør prioriteres – uansett hvor du bor og hvem du er. Derfor må politikerne prioritere arbeidet med å sørge for å gjøre nye medisiner billigere og mer tilgjengelig raskere, sier Ryel.

Private tilbud er et fint supplement til det offentlige på mange områder, mener hun.

– Men ikke når det gjelder en alvorlig og dødelig sykdom som kreft. Derfor må det offentlige rustes opp, sier Ryel.

Alltid rom for forbedringer

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Frode Hestnes mener at det alltid er rom for forbedringer i behandlingstiden og er enig med Quist at det er vanskelig for kreftpasienter når vurderingen av legemidler har tatt for lang tid.

– Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet jobber med å effektivisere metodevurderingene, men det er ikke nok at de offentlige etatene arbeider raskt. Legemiddelindustrien bruker også i mange tilfeller lang tid på å levere nødvendig dokumentasjon. Skal vi få dette til raskere i dag, er det flere parter som må bidra, sier Hestnes.

Tall fra Statens legemiddelverk viser at det er tatt i bruk 45 legemidler siden Nye metoder ble innført i 2013.

(©NTB)

Se på DNtv:(Vilkår)

Kygo på premieren for "Stole the show"
Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo smiler for kameraene på den rød løperen under premieren på dokumentaren om han selv, "Stole the show" i New York.
01:12
Publisert: