Koronapandemien har bidratt til kraftig vekst for Farmasiet – Norges største nettapotek. Farmasiet-sjef Hans Kristian Furuseth har tidligere uttalt til DN at nettapoteket har solgt 1000 ganger flere munnbind i år enn i fjor.

Farmasiet åpner i disse dager et nytt lager i Vestby i Follo for å møte den økte etterspørselen, men opplever at dagens apotekregelverk stikker kjepper i hjulene – fordi det stilles krav om fysiske apotek i tillegg.

I dag har Farmasiet ett lager i Sandefjord med et fysisk apotek, som det er pålagt å ha etter dagens regelverk. Ifølge Furuseth var det kun to kundebesøk der i 2019. Til sammenligning har de over én million kunder innom nettbutikken i måneden.

Vil ha digital løsning

Dagens regelverk for apotekdrift tilsier at ved etablering av nytt lager på Vestby må det også følge med et fysisk apotek. I tillegg må all reseptkontroll foregå på samme sted som der produktene blir levert ut fra.

Hans Kristian Furuseth sier det er unødvendig tungvint.

– Det er nesten en selvmotsigelse å måtte sitte på en fysisk lokasjon for å gjøre en digital jobb, sier han.

I dag sier loven for eksempel at en farmasøyt må sitte med legemiddelet foran seg for å gjøre reseptkontroll. I stedet vil Farmasiet at en farmasøyt kan sitte i Vestby og gjøre kontroll av et legemiddel i Sandefjord.

– En farmasøyt på jobb i Vestby kan ikke i dag gjøre reseptkontroll på et legemiddel som ligger på lager i Sandefjord. Det må farmasøyten i Sandefjord gjøre. Dette selv om farmasøytens arbeid med reseptkontroll er 100 prosent digital.

Får trolig avslag

Farmasiet har søkt Statens legemiddelverk om de kan slå sammen de to lagrene under samme apotekdrift. Det får de trolig avslag på, ifølge Furuseth, men han har ikke gitt opp håpet helt ennå.

– Vi håper at legemiddelverket ser at en godkjent søknad er i pasientens interesse, sier Furuseth.

Han mener at dagens lovgivning er utdatert og basert på en svært konservativ forvaltningspraksis.

– Det er vanskelig å være en innovativ aktør når alt er tuftet på fysiske lokasjoner. Det er synd at det skal legges slike hindre i veien for oss, sier Furuseth.

Farmasiet-sjefen er klar på hvem han mener blir skadelidende.

– Det går først og fremst utover forbrukerne.

Økt salg av legemidler på nett

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sier dagens regelverk er utformet med tanke på at det skal være fysiske apotek tilgjengelig for kundene.

– Da apotekloven trådte i kraft i 2001 var internetthandel av et langt mindre omfang enn i dag. Utviklingen siden har vært enorm, skriver Erlandsen i en epost.

Hun går langt i å innrømme at regelverket ikke har holdt tritt med utviklingen.

– Den teknologiske utviklingen som har skjedd siden apotekregelverket ble utformet gjør at kan være mulig å se for seg at farmasøytkontroll kan utføres fra annen lokasjon enn der resten av reseptutleveringen finner sted, skriver hun.

Vil utrede regelverk

Statssekretæren har forståelse for Farmasiet opplever at dagens regelverk ikke er tilpasset måten de drifter på.

– Vi har derfor gitt Statens legemiddelverk i oppdrag å utrede hvordan apotekregelverket bør innrettes for fremtiden. Da blir det viktig å ta hensyn til at salg av legemidler også skjer på nett. Samtidig er det viktig å vurdere hvilken betydning eventuelle endringer kan få for apotekmarkedet.

Utredningen vil pågå til neste år.

Furuset peker på en regel i apotekloven om at lokalenes utforming skal være tilpasset den faglige og tekniske utviklingen.

– Vi søker om nettopp en endring i lokalenes utforming. På de seks månedene denne saken har pågått, har vi mer enn doblet omsetningen. Det er en utfordring at regelutformingen henger etter. Når en ny lov trer i kraft er det sannsynligvis flere år på overtid, sier Furuseth.

Legemiddelverket er positive til en utredning.

– Det må gjøres en helhetlig vurdering av konsekvenser for alle typer apotekdrift, både nettapotek og andre apotek, og bransjen vil få anledning til å uttale seg, skriver kommunikasjonsrådgiver Hanne Kværnstuen Hanken i legemiddelverket i en epost.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.