Fem av ni ambulansefly var i beredskap fra morgenen av mandag, mens det er ventet at sju av ni fly kommer til å være i beredskap idet nattskiftet tar til klokka 18 mandag. Luftambulansetjenesten opplyser til NTB at det jobbes med å lære opp og klargjøre nye piloter for ambulanseflyging, og at bemanningen og beredskapen først vil være normal i juni.

– Det er de mest erfarne pilotene som brukes til såkalt utsjekk av de nye pilotene, og det medfører redusert bemanning i en periode. I første omgang ser det ut til at det er en del utfordringer i dagene som kommer, men dette er noe Lufttransport jobber fortløpende med å løse, sier kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten.

Blant annet er to av Forsvaret helikoptre i Banak og Kirkenes satt inn i døgnberedskap, og det jobbes med å klargjøre et av Babcocks svenske fly til å gå inn i fullverdig ambulansetjeneste. Det vurderes også fortløpende å leie inn flere fly fra Sverige for å fylle hull i beredskapen.

Haarvik framholder at den reduserte bemanningen ikke skyldes problemer med pilotenes skikkethet, som var hovedgrunnen til at fly ble satt på bakken i kjølvannet av forhandlingsbruddet mellom Flygerforbundet og Babcock for et par uker siden. Flere flygere har fått seg nye jobber og forlatt Lufttransport etter at Babcock vant konkurransen om å levere fly og personell til Luftambulansetjenesten fra neste sommer.

Inntil nye piloter er klargjort for tjeneste, vil det være variabel bemanning ved luftambulansebasene. (Vilkår)