En undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at mange leger ikke har digital timebestilling, slik fastlegeforskriften sier de skal. En fjerdedel mangler egen nettside, eller har for lite informasjon på sidene sine. Bare 2,5 prosent av fastlegene fikk «grønt lys» av Forbrukerrådet i undersøkelsen.

– Dette er ikke bra nok, dette må både fastlegene, kommunene og vi ta på alvor, sier Høie til NTB.

Det er kommunene som har ansvar for å sikre at fastlegene følger forskriften, påpeker han, men legger til at han skal sørge for at det finnes nasjonale løsninger for digital kommunikasjon. Her finnes det alt en plattform. Et hundretall leger bruker løsningen på Helsenorge.no. På spørsmål om hvor lang tid det tar før alle er der, svarer Høie:

– Planen er at det skal rulles ut i løpet av de neste to årene. Dette vil svare på mange av de problemene Forbrukerrådet tar opp, sier helseministeren, og legger til at neste steg er å gi mulighet til videokonsultasjon.

– Skuffet

Forbrukerrådets direktør Randi Flesland sier hun er skuffet over resultatene i undersøkelsen.

– Vi syns ikke tilgjengeligheten er god nok, sier hun til NTB.

Oversikten over hvordan alle landets snaut 1.400 legekontorer møter sine pasienter, ligger på nettet. Dermed kan du sjekke imøtekommenheten og tilgjengeligheten ved ditt lokale legekontor.

Fylkesvis kommer Sør-Trøndelag og Oslo best ut, mens Finnmark gjør det dårligst. Forskjellene er imidlertid store mellom kontorene i hvert fylke og kommune.

– Empatiske

I undersøkelsen er kontorene kontaktet via telefon, sms og epost, eller legekontorenes nettløsninger for å undersøke servicenivået. Aller best ut kommer Risavika legesenter i Sola kommune, med 78 poeng av 100 mulige.

– De som gjør det bra, svarer raskt og gir god informasjon om legene og kontoret. De er empatiske og gir svar som er relevante for pasienten. De har forbrukerbrillene på, oppsummerer Flesland, som håper andre legekontorer vil lære av dem.

Som eksempler på viktig informasjon nevner hun tilgjengelighet for bevegelseshemmede og hvorvidt de tilbyr gynekologiske undersøkelser, noe 19 kontorer ikke gjør.

Flesland deler følgende skrekkeksempel på et legekontors svar til en potensiell pasient: «Du bytter lege på nett. Her er det fullt og vel så det. Ikke noe å hente her.»

Flesland mener det er få grep som skal til for å gi bedre informasjon og være mer tilgjengelige.

– Dette handler om vilje og interesse, sier hun.

Mange vil helst ringe

Leder Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin er enig i at bedre digital tilgjengelighet ikke behøver å komme i veien for andre ting i en fastlegeordning som omtales som overlesset med oppgaver.

– Det er en fordel for fastlegekontorene å bruke nettbasert kommunikasjon. Det er en av grunnene til at jeg har bedt mine pasienter bruke nettet. Det er kjappere når pasientene bestiller time selv, sier han til NTB.

Brelin mener at digitaliseringen på legekontorene er kommet lenger enn det Forbrukerrådets undersøkelse tyder på, og viser til andre undersøkelser på området.

Han sier han selv oppmuntrer pasientene sine til å bestille time via Helsenorge.no, men legger til:

– Det er påfallende mange som fortsatt bruker telefonen.

Undersøkelsen viser at legekontorene gir bedre svar på telefon enn på epost, men til gjengjeld har mange telefontid kun noen timer morgen og ettermiddag.(Vilkår)