Antallet arbeidstagere som er omfattet av helseforsikring, har vokst dramatisk – 1. juli i år var det over 470.000 forsikret, og norske bedrifter betalte 1,1 milliarder i årspremie. Denne milliarden gir ifølge forskerne ingen reduksjon i sykefraværet.

Forskerne Karin Dyrstad og Karl-Gerhard Hem skriver i en kronikk i DN torsdaG at de hverken har kunnet påvise sammenheng mellom helseforsikring og kortere sykefravær – eller mellom kortere ventetider og lavere sykefravær.