Rekrutteringsselskapet Bedriftskompetanse og luftambulanseselskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance er enige om å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning, skriver selskapene i en felles pressemelding.

Denne uken har Telle havnet i medienes søkelys grunnet en dobbeltrolle i den pågående flyambulansesaken.

Telle har siden 2016 vært styreleder i Helse Nord, som er en av eierne bak Luftambulansetjenesten.

Til daglig er Telle administrerende direktør i Bedriftskompetanse, som jobber med å hyre piloter og annet personell for vinneren av ambulansefly-kontrakten.

Telle signerte selv en intensjonsavtale med ambulanseflyselskapet Babcock om rekrutteringsoppdraget i januar i fjor, et halvår før anbudet ble tildelt. Dette rekrutteringsoppdraget forutsatte at den offentlige kontrakten på 2,6 milliarder kroner gikk til Babcock. Slik gikk det også.

Besluttet i samarbeid

Mandag erklærte Telle seg inhabil på grunn av bindingene hun har til Babcock.

I pressemeldingen står det:

– Sammen med direktør i Bedriftskompetanse, Marianne Telle, har vi nå besluttet å avslutte vårt samarbeid. Telle understreker at hun ikke på noe tidspunkt hadde innsyn i anbudsprosessen, og derfor ikke har vært medvirkende til utfallet av konkurransen. Når hun nå velger å erklære seg inhabil på bakgrunn av situasjonen som har oppstått, forholder vi oss til det. Vi har derfor blitt enige med Bedriftskompetanse AS om å avslutte vårt samarbeid, sier Marius Hansen, daglig leder i Babcock.(Vilkår)