I vår innførte regjeringen nye, strenge regler for bemanningsbyråer og innleie. Én sektor ble imidlertid fredet: Helsevesenet.

DN har undersøkt bruken av vikarer i Helse-Norge. Tallene viser en kraftig vekst de siste årene.

I 2022 leide helseforetakene inn helse- og omsorgspersonell for drøyt 1,4 milliarder kroner.