– Det viktigste er at vi får en større innsats enn foregående regjering på å redde fastlegeordningen, og at vi også sikrer sykehusenes mulighet til å ta igjen etterslepet etter pandemien og at vi klarer å få til en sterkere innsats på psykisk helse, sier Kjerkol til NTB i forkant av lørdagens budsjettkonferanse.

Der skal den nye regjeringen diskutere hvilke endringer de vil gjøre i budsjettforslaget som Solberg-regjeringen la frem 12. oktober. Endringene legges frem for Stortinget 8. november.

Psykisk helse

I Hurdalsplattformen har Arbeiderpartiet og Senterpartiet slått fast at fastlegeordningen skal styrkes, blant annet ved å øke basistilskuddet per innbygger.

I tillegg har partiene slått fast at det skal bevilges penger til en opptrappingsplan for psykisk helse og til lavterskel psykisk helsehjelp.

Helseministeren er forberedt på tøffe diskusjoner med andre statsråder som også vil ha penger til sine hjertesaker allerede i neste års budsjett, men hun håper på å vinne frem.

– Jeg er optimist av natur, så jeg går inn i budsjettkonferansen med det mål for øye. Men vi vet jo at et tilleggsbrev som en ny regjering får legge frem, er begrenset sammenlignet med et helt statsbudsjett som Solberg-regjeringen la frem, sier hun.

Skattegrep

Endringene regjeringen gjør i statsbudsjettet, blir lagt frem i form av en såkalt tilleggsproposisjon.

Tidligere har både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) understreket at det er begrenset hvor store omveltninger de rekker å gjøre i det første budsjettet.

Men finansministeren har likevel varslet tydelige grep på skatt og avgifter.

– Tjener du under 750.000 kroner, vil du oppleve at de skattemessige grepene og de avgiftsgrepene vi gjør, skal gjøre hverdagen enklere, sa Vedum til NTB fredag.

I forhandlinger

Finansministeren trakk også frem styrking av lokal velferd som et satsingsområde i budsjettet.

– Det handler om at folk skal ha trygghet rundt seg, og grunnleggende tjenester i nærmiljøet, som skoler, barnehager og sykehjem, sa han.

Etter at regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet legges frem 8. november, skal de forhandle med SV for å sikre flertall til forslaget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.