Lavt smittenivå gir lavere kostnader. Det er hovedkonklusjonen fra Holdenutvalget, som i rapporten som ble offentliggjort onsdag anbefaler å fortsette med den såkalte «slå ned»-strategien for å holde smittenivå og kostnader nede.

– Det minst kostbare er en videreføring av dagens strategi, sier Hilde Bjørnland, professor ved BI og medlem av utvalget.

Utvalget konkluderer med at dette også er den beste strategien hvis det blir aktuelt med en gjeninnføring av smitteverntiltak, for eksempel ved en gjenoppblussing av smitte eller en såkalt andre bølge.

Halvparten så kostbart

Utvalgsleder Holden, som er professor ved Universitetet i Oslo, sier til VG at samfunnskostnadene er nesten halvert sammenlignet med prognoser fra april.

– Vi gjorde en analyse ved inngangen til april da vi beregnet kostnaden ved redusert verdiskaping som følge av tiltakene til 27 milliarder kroner i måneden. Det har skjedd en del endringer slik at vi nå anslår kostnader til halvparten av dette, til 14 milliarder kroner. Barnehager har åpnet, men det også skjedd tilpasninger generelt slik at kostnadene har falt, sier Holden til VG.

Det ser også ut til at man klarer å holde smittenivået med mindre omfattende smitteverntiltak enn det som ble forespeilet i mars.

Vil fjerne kontantstøtten

Bjørnland sier utvalget har forståelse for de mange tiltakene som ble innført i en akutt situasjon, men hun er meget tydelig på at disse tiltakene må være midlertidige.

Utvalget anbefaler blant annet å fjerne kontantstøtten til næringslivet. Rundt 1,6 milliarder kroner er foreløpig delt ut til nesten 32.000 bedrifter, basert på omsetning og faste kostnader.

– Vi er klare på at kontantstøtten bør man ikke fortsette med, men erstatte den med en incentivbasert ordning også basert på lønnsutgifter, sier Bjørnland.

Utvalget mener dette vil motivere bedriftene til å ansette folk igjen.

Blankoordningen har fått en del kritikk fordi deler av pengene har gått til å støtte bedrifter som har søkkrike eiere, blant annet i utlandet.

Skoler og barnehager

For å redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene mener utvalget det er viktig å unngå nye inngripende tiltak dersom smitten skulle blusse opp igjen, som for skoler og barnehager.

Utvalget påpeker at begrensninger på aktiviteter innen kultur, idrett og servering, krav om avstand og hjemmekontor, og redusert åpningstid i skoler og barnehager er det som koster samfunnet mest

«Redusert åpningstid i barnehager og skoler har ingen smittevernseffekt i seg selv, og er et resultat av ressursbegrensninger i gjennomføring av smitteverntiltak. Samtidig er de samfunnsmessige kostnadene høye. Dette er den restriksjonen som det er viktigst å fjerne», står det i rapporten.

Stor usikkerhet

Utvalget understreker at det er heftet stor usikkerhet til hvordan smittesituasjonen blir fremover, og at smitten kan bite seg fast over tid, men med lavere intensitet.

Utvalget åpner for at det da kan bli aktuelt med et mindre inngripende smitteverntiltak, et såkalt «brems scenario», der man til en viss grad lar smitten spre seg.

Holdenutvalget ble opprettet i slutten av mars, kort tid etter at regjeringen 12. mars innførte omfattende smitteverntiltak.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.