Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse for Helsedirektoratet.

– Det er gledelig at så mange ønsker å slutte, men det kan være vanskelig å finne den rette anledningen. Vi håper sluttedagen 23. oktober kan være en inspirasjon til at så mange som mulig gjør alvor av planene, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Undersøkelsen viser at halvparten dagligrøykerne er sikre på å klare å slutte om de prøver. Omkring 80 prosent av dem som røyker hver dag, har forsøkt å slutte én eller flere ganger.

60 prosent av dagligrøykerne er bekymret for hvordan røykingen påvirker helsen. Linhave oppfordrer til å slutte brått.

– Forskning tyder på at det ikke lønner seg å drive med nedtrapping, sier han.(Vilkår)