Mens store deler av verdens finansmarkeder fortsatt er et godt stykke unna å være tilbake der det var før korona, skiller helsesektoren seg ut som en av de klare vinnerne.

Samtlige av helsefondene som ligger på Oslo Børs sin fondsliste har gitt positiv avkastning i år. Siden årsskiftet har fondene i snitt gitt en avkastning på rundt ti prosent.

Flere små og store farmasi, helse- og bioteknologiselskaper har steget kraftig på børs.