Helseminister Bent Høie (H) mener at teknologi vil spille en avgjørende rolle i å redde den norske velferdsstaten. Under onsdagens helseteknologikonferanse i regi av DN, slo Høie fast at teknologi ofte kan yte bedre pleie enn helsepersonell.

– Teknologi er helt avgjørende for å realisere et mer menneskelig helsevesen, sa Høie

Han er kritisk til de som tror at velferdsstatens utfordringer kun kan løses med mer penger og flere ansatte i helsevesenet.

– Man snakker ofte om at det er behov for flere varme hender. Det er jeg ikke enig. Jeg tror at mange pasienter i helsevesenet ikke oppfatter disse hendene som varme, men som klamme, sier Høie.

Han mener derfor at flere kloke hoder kan være en bedre målsetning enn flere varme hender.

Kan gi bedre pleie

Høie tror at for pasienten kan det være en fordel at større deler av pleien overlates til teknologi. Som eksempel trekker han frem at det nå utvikles senger som kan bidra til å forhindre liggesår ved å automatisk flytte rundt på pasienten.

– Dette er et eksempel på at teknologi noen ganger kan være varmere enn de varme hendene, sier Høie.

Han ønsker å avlive myten om at pleien som helsepersonell personlig kan yte i alle tilfeller er bedre enn den pleien man kan få gjennom bruk av teknologi.

Høie peker på at økt levealder og høye kostnader i helsevesenet er en avgjørende utfordring for Norge, og at det er viktig å finne en løsning på dette for å unngå at velferdsstaten bryter sammen.

– Ikke bærekraftig

– En person på 70 bruker helsevesenet dobbelt så mye som en 40-åring. Dersom man legger økt levealder til i beregningen er ikke dette bærekraftig, sier Høie.

Han mener at politikerne må tenke mer utenfor boksen for å finne en løsning på velferdsstatens utfordringer.

– De som tror at man kan kun kan løse dette problemet som i dag, ved å bruke mer penger og flere folk i helsevesenet, tar helt feil. Vi må finne nye løsninger, og da er teknologi helt avgjørende, sier Høie.

Seriegründer Erik Næss-Ulseth jobber for at man i større grad skal se på pasienten selv som en ressurs i helsevesenet.

– Pasienten kan selv sitte på mye kompetanse, og spiller ofte selv en avgjørende rolle i behandlingen. Dette må vi bli bedre til å utnytte, sa Næss-Ulseth i en presentasjon under DNs Helseteknologikonferanse.

Ønsker mer presis behandling

Han viser til at nye internettjenester og fremveksten av mange nye aktører i helseindustrien, gjør det enklere for pasienten selv å ta en aktiv rolle i sin egen behandling.

– Du og jeg kommer til å få stadig mer makt til å kjøpe helsetjenester i et globalt marked. Dette krever at vi har reell kompetanse til å ta riktige valg, sier Næss-Ulseth.

Thomas Smedsrud er prosjektansvarlig for BigMed-prosjektet, og mener at det er avgjørende å satse på presisjonsmedisin for å bedre kvaliteten på, og redusere kostnaden av, helsetjenester.

Thomas Smedsrud er prosjektleder på BigMed-prosjektet.
Thomas Smedsrud er prosjektleder på BigMed-prosjektet. (Foto: Javad Parsa)

– Slik det er i dag behandler man et stort antall mennesker for å unngå tilfeller av for eksempel hjerteinfarkt og hjerneslag. Men samtidig er det kun en liten brøkdel av denne gruppen som faktisk har effekt av behandlingen, sier Smedsrud.

Målet med BigMed er å kunne bruke store mengder data, såkalt BigData, til å bedre diagnostisere pasienter slik at behandlingen blir mer effektiv og målrettet. (Vilkår)

Hverken spiser eller drikker før trening
Norseman-vinner Anne Nevin (45) fra Trondheim har trent opp kroppen til å forbrenne fett fremfor karbohydrater.
02:27
Publisert: