Tallene er hentet fra en undersøkelse som omfatter 170.287 deltakere i 2013, analysert av Linhong Wang fra Kinesisk senter for sykdomskontroll- og forebygging og offentliggjort i Journal of The American Medical Association (JAMA). 

Økende forekomst av diabetes er et globalt problem, primært knyttet til kosthold, og ifølge analysen har kineserne høyest forekomst av både diabetes og prediabetes.

Personer med prediabetes har høyere nivå av blodsukker enn normalt, men ikke høyt nok til å bli diagnostisert med diabetes. Kina har gått forbi USA, med 10,9 prosent av befolkningen diagnostisert med diabetes mot USAs 9,3 prosent. I Kina har videre 35,7 prosent tilstanden prediabetes, tett opp til tilsvarende forekomst i USA, som er på 37 prosent.

Hovedårsak til blindhet og amputasjoner

Størst er forekomsten av diabetes blant hankinesere, som er betegnelsen for den etniske gruppa som utgjør majoriteten av befolkningen. Her er det 14,7 prosent som har diabetes, mot 4,3 prosent av tibetanerne og 10,6 prosent av den muslimske befolkningen.

Ifølge en rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2016 har 422 millioner voksne i verden diabetes, fire ganger så mange som i 1980.

Diabetes er en av hovedårsakene til blant annet blindhet, amputasjoner, nyresvikt og hjerteinfarkt. I 2012 døde rundt 1,5 millioner mennesker av diabetes, mens ytterligere 2,2 millioner dødsfall ble knyttet til høyt blodsukker.(Vilkår)