Anslår at 8000 nordmenn kan dø

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anslår at opptil 8000 nordmenn vil kunne dø ved en pandemi som fører til at mellom 35.000 og 40.000 blir innlagt på sykehus.

Publisert: Oppdatert:

- For pandemiscenariet har vi tatt utgangspunkt i Helsedirektoratets scenarier for mulig pandemisk utvikling, sier hun.Elisabeth Longva avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som anslår at 8000 nordmenn kan dø ved en pandemi som fører til at mellom 35.000 og 40.000 blir innlagt på sykehus.
- For pandemiscenariet har vi tatt utgangspunkt i Helsedirektoratets scenarier for mulig pandemisk utvikling, sier hun.Elisabeth Longva avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som anslår at 8000 nordmenn kan dø ved en pandemi som fører til at mellom 35.000 og 40.000 blir innlagt på sykehus. (Foto: Anita Andersen, DSB)