Veilederen gjelder for private og offentlige tannklinikker og gir råd om oppmøte og avstand i lokalene, pasienthåndtering, behandlingsrom, håndtering av arbeidstøy og hvordan håndtere koronasmitte på tannklinikken.

Siden koronatiltakene ble innført 13. mars har tannhelsetjenesten bare utført akutt og nødvendig behandling.

Nå råder Helsedirektoratet til en gradvis opptrapping av driften, og klinikkene bes om å prioritere hvor mange og hvilke pasienter som skal behandles først.

«Organisering av arbeidet på tannklinikken, gjennomføring av smittevernsrutiner og ev. begrenset tilgang på smittevernutstyr, vil være styrende for hvem og hvor mange som kan tilbys tannbehandling», heter det i veilederen.

Arena for smittespredning

Helsedirektoratet understreker at det fortsatt er høy risiko for smitteoverføring i tannhelsetjenesten på grunn av den tette kontakten mellom pasient og behandler og ber tannklinikker være ekstra oppmerksomme på ikke å bli en arena for smittespredning.

Klinikkene rådes derfor til legge til rette for at så få personer som mulig er på venterommet på samme tid. Ett av tiltakene kan være å legge inn en pause mellom hver pasient, slik at folk ikke trenger å bruke venterommet i det hele tatt.

Dersom det ikke er mulig å droppe venterom, skal sikker avstand der markeres med tape på gulvet, og rommet skal om nødvendig ommøbleres. Klinikkene blir også bedt om å fjerne gjenstander som ikke er nødvendig for driften, slik som lesestoff og drikke.

Pasienter får heller ikke møte opp direkte på klinikken, og det bør legges til rette for videokonsultasjon.

Etterlyste klare retningslinjer

Den norske tannlegeforening etterlyste i helgen klare retningslinjer uten rom for tolkning for tannklinikkene. Den nyutarbeidede veilederen er et supplement til veilederen for forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt.

I veilederen for tannhelsearbeidere blir blant annet gitt råd om at pasienter skal skylle munnen med hydrogenperoksid før behandling og at såkalt aerosolgenererende prosedyrer bør brukes i minst mulig grad.

De ansatte på tannklinikkene får også beskjed om at arbeidsuniform bør vaskes daglig på 85 grader på vaskeri eller på tannklinikken, og at disse klærne ikke bør tas med hjem for vask.

Og eventuelle premier til barn bør gis uten berøring, slår veilederen fast.

Kun akutt behandling av smittede

Helsedirektoratet viser til at pasienter som med mistanke om eller påvist covid-19-smitte bare skal behandles dersom det er et akutt behov for det.

– Beredskapen skal opprettholdes i tiden fremover. Befolkningen i hele landet sikres med dette at det finnes tilgjengelige tannhelsetjenester, skriver direktoratet.

Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid mellom Helsedirektoratet og den offentlige tannhelsetjenesten, Den norske tannlegeforening, Norsk Tannpleierforening, Norges Tannteknikerforbund, samt fagmiljøer ved universitetene.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.