På Vestlandet herjer nå både den britiske og sørafrikanske varianten av koronaviruset. Byrådet i Bergen frykter at virusvariantene har spredt seg over lang tid.

For å hindre at sykehusene blir overbelastet med koronapasienter, er det innført strenge smitteverntiltak lokalt og nasjonalt.

DN skrev forrige uke at norske sykehus ikke har noen flere intensivplasser enn da koronakrisen traff landet i mars. At disse 289 intensivplassene har stått på stedet hvil, gjør at opposisjonen på Stortinget krever en forklaring fra helseminister Bent Høie.

Høie avviser at norske sykehus er dårligere rustet, men «fotsoldatene» har en annen virkelighetsbeskrivelse: Norge er mye dårligere stilt, ifølge akuttsjef Øyvind Skraastad, Øystein Fahre, leder på intensivavdelingen og seksjonsleder Camilla Finsand ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

– Ja, jeg er enig i at vi er dårligere stilt enn i mars med tanke på utenlandsk arbeidskraft. Vi sliter med å få fylt vikarplasser i helgene nå som vi mangler utenlandske intensivsykepleiere. Vi er bekymret og jobber hver dag for å gjøre oss klare til en eventuell krise, sier Siril Iren Sagstad, leder ved intensivmedisinskseksjon på Haukeland universitetssykehus.

Haukeland universitetssykehus har per i dag mellom 20 og 25 intensivplasser og er blant de med færrest plasser på landsbasis.
Haukeland universitetssykehus har per i dag mellom 20 og 25 intensivplasser og er blant de med færrest plasser på landsbasis. (Foto: Marit Hommedal)

«Vi kan ikke trylle frem folk»

Ettersom koronakrisen nå snart har vart i ett år, er det mange erfaringer sykehusene har gjort seg som gjør dem bedre rustet, ifølge Sagstad.

– Vi har jobbet med kapasiteten i ett år nå og blant annet lagt planer, kjøpt inn utstyr og trent personalet, sier Sagstad og legger til:

– Vi ser et klart behov for å øke intensivkapasiteten på sikt. Dersom vi utsetter planlagte operasjoner, kan vi doble kapasiteten ved å flytte personell inn til intensivseksjonen, men vi har en utfordring allerede i dag med å få dekket vakter.

Hun får støtte fra sjefen, Stig Gjerde, seksjonsoverlege ved intensivmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus.

– Det vil være en stor utfordring med en stor bølge koronapasienter over lang tid. Det er bemanningen vi sliter mest med, og det vil gå kraftig utover den ordinære driften ved sykehuset, sier Gjerde.

Stig Gjerde, seksjonsoverlege ved intensivmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus.
Stig Gjerde, seksjonsoverlege ved intensivmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus. (Foto: Marit Hommedal)

Sykehusene må være klar til å doble og tredoble kapasiteten på intensivavdelingen, dersom smitten øker kraftig.

– Dersom vi får engelske tilstander her, vil det bli kjempevanskelig, legger Gjerde til med henvisning til den britiske virusvarianten.

En intensivpasient er kritisk og alvorlig syk, og er i mange tilfeller avhengig av respiratorbehandling. De sykeste trenger to til tre intensivsykepleiere. Pasienten må også kontinuerlig overvåkes med avansert medisinsk teknisk utstyr. En anestesilege er også en del av teamet, men passer ofte flere pasienter samtidig.

Norske intensivsykepleiere er en stor mangelvare og sykehusene er avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å få hjulene til å gå rundt.

– Norge har for liten intensivkapasitet og skulle ha økt den for flere år siden. Vi kan ikke trylle frem folk på 1-2-3, sier Gjerde og legger til:

– Vi får håpe at de strenge smitteverntiltakene bremser smitten. Sykehuset vil slite kraftig med en dobling og tredobling av dagens kapasitet. Allerede nå balanserer vi på grensen og har hele tiden fylt opp 80 til 90 prosent av intensivplassene, sier Gjerde.

På bunnsjiktet i antall sengeplasser

Helse vest er blant regionene med lavest antall intensivplasser, ifølge en utredning om intensivplasser fra 2019.

Hans Kristian Flaatten er overlege ved Haukeland universitetssykehus og professor ved Universitet i Bergen. Flaatten har også i to tiår ledet intensivavdelingen på sykehuset.

– Helse vest er i bunnsjiktet i antall intensivplasser. Det skal ikke mye til før vi er veldig presset. Det positive er at smittespredningen i befolkningen er per i dag lav. Vi har ingen koronapasienter på intensivavdelingen per nå, sier Flaatten.

I 2019 ledet Flaatten arbeidet med en rapport på oppdrag for Helse Sørøst der han dokumenterte status for intensivplasser i Norge.

– På landsbasis må vi øke antall ordinære intensivsenger, minst 50 prosent over en femårsperiode, til rundt 400 plasser. Da vil vi nærme oss medianen i Europa. Det er ingen stor økning, men det vil ha stor betydning for ordinær drift og gi oss bedre kapasitet i en uforutsett situasjon, som koronakrisen, sier Flaatten.

Ser til England og Sverige

Til vanlig har Haukeland universitetssykehus mellom 20 – 25 intensivplasser. Sykehuset kan maks doble kapasiteten, ifølge Flaatten.

– Vi vil ha mer enn nok med å doble kapasiteten, bare der vil vi få kjempeproblemer. Sverige og England har ikke klart mer enn en dobling av kapasiteten de heller. Vi kan godt skaffe lokaler, men det er ikke mer enn det. Usikkerheten er først og fremst knyttet til personalsituasjonen. Vi kan sette opp ting på papiret, men om vi får personalet vi trenger, det vet vi ikke, sier Flaatten og legger til:

– Jeg er bekymret for at vi kommer til en situasjon der vi blir overbelastet. Hvorfor kan ikke helsepersonell flyttes innenfor landets grenser der det er mest behov, spør Flaatten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.