Torsdag morgen informerte administrerende direktør i en intern melding til de ansatte om nye tiltak knyttet til koronaviruset.

Alle ansatte med symptomer skal testes. Det innføres besøksforbud. Kun pasienter som trenger ledsager kan ha pårørende med inn på sykehuset under sykehusoppholdet.

Oslo universitetssykehus innfører besøksforbud

En rekke nye tiltak

I meldingen fremkommer det også en rekke andre tiltak, som blant annet omdisponering av personell som kan bidra innen infeksjonsmedisin og intensivavdelingen.

Det vil også innføres adgangskontroll og ved alle innganger i løpet av dagen.

Direktøren opplyser også at møtevirksomhet reduseres til et minimum, samt at tjenestereiser stoppes.

Norge på tredjeplass i smitteandel

Oppretter intensivkontor

I meldingen framkommer det også at det vil opprettes et intensivkontor på Rikshospitalet. Kontoret vil sørge for intensivledelse og rådgivning til resten av regionen.

631 er virussmittet i Norge, ifølge VG som har de siste tallene for antall smittede. 141 befinner seg i Oslo kommune.

Ber alle ansatte unngå utenlandsreiser

Onsdag kunne DN melde at ledelsen ved sykehuset ber sine ansatte om å unngå reiser til utlandet. De åpner også opp for å inndra ferier.

I eposten skriver ledelsen:

«Ansatte ved OUS har et stort samfunnsansvar og en sentral rolle i å bidra til at koronautbruddet ikke eskalerer. Ledelsen ved OUS ber derfor alle ansatte ta det ansvaret vi har som institusjon og overfor pasienter. Unngå derfor reiser til utlandet så langt det er mulig, slik at vi bidrar til å skjerme pasientene og ivareta vårt samfunnsansvar.»

Torsdag ettermiddag skriver ledelsen i en intern melding til de ansatte at Oslo universitetssykehus dekker avbestillinger av private reiser, dersom forsikringsselskap ikke tar kostnaden. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.