Skattedirektoratet offentliggjorde onsdag de ferskeste tildelingene av tilskudd gjennom kompensasjonsordningen til selskaper som har søkt om økonomisk kompensasjon som følge av virusutbruddet.

Blant selskapene som får mest i statlig kompensasjon er Volvat Medisinske Senter. Et senter som omtaler seg som Norges første private sykehus med «over 30 års erfaring med å tilby pasienter ulike helsetjenester og redusere helsekøer».

Volvat-gruppen har 14 sentre plassert i Oslo, Fredrikstad, Moss, Hamar, Lillehammer, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Hittil har 14 389 selskaper fått tildelt statlig kompensasjon for til sammen nesten 614 millioner kroner.

«Timer utsettes og avlyses»

Volvat Medisinske Senter får tildelt nesten 1,4 millioner i kompensasjonsstøtte. Administrerende direktør Per Helge Fagermoen i Volvat understreker i et epost-intervju at også det er blitt økonomisk rammet av koronaviruset.

«Vi har søkt støtte da vi har hatt, og har, betydelig reduksjon i våre inntekter. Dette som følge av den nedstengningen vi har hatt i samfunnet, som følge av utbruddet med Covid-19. Mange av våre tjenester har vært stengt ned i tråd med offentlige retningslinjer. Vi oppfyller således kravene for å kunne søke støtte», skriver Fagermoen i eposten.

– Man skulle jo tro at legesentre ikke skulle bli skadelidende i en pandemi?

«Det er dessverre sånn. Vi er, i likhet med en rekke andre helsehus, hardt økonomisk rammet i denne krisen. Som nevnt har flere av våre tilbud vært stengt ned. Vi står nå i en sakte reåpning, men vi ser at det vil ta tid å bygge opp igjen kundestrømmen. Generelt kan vi si at vi opplever at folk er redde for å oppsøke lege. Timer utsettes og avlyses. I tillegg ble pasientrettighetsloven satt til side som gjør at ordninger som fritt sykehusvalg, fritt behandlingsvalg ikke gjelder lenger. Folk står nå i lang kø. Estimert til 240.000 nye fristbrudd som før korona skulle hatt rett til behandling. Vi må huske på at de strengeste tiltakene er innført for helsetjenesten» opplyser han.

«Bemanner opp»

Fagermoen opplyser at Volvat Medisinske Senter har gjort flere koronatiltak:

«Vi har flyttet aktivitet over digitalt, vi har bemannet opp med personell i sluser på alle lokasjoner som screener samtlige pasienter. I tillegg har vi et økt fokus på smittevern på alle våre sentre».

Han anslår at Volvat har tapt over 20 prosent av aktiviteten/omsetningen vår i mars. «Etter pressekonferansen 12. mars fikk Volvat redusert sin aktivitet/omsetning med nærmere 50 prosent umiddelbart over natten», skriver Fagermoen i eposten.

Volvat-gruppen hadde i fjor over 300.000 pasientbesøk og Volvat Medisinske Senter omsatte i 2019 for 629 millioner kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.