- Medikamentet er testet på flere tusen pasienter og er nå det foretrukne preparatet til behandling av koronaviruset i Japan. Det er også godkjent for bruk på korona i Kina, og Taiwan har kjøpt inn store mengder, sier Peter Dvergsdal, pensjonert lege og eier av Fornebu legesenter.

- Jeg har brukt dette legemiddelet på folk med luftveisinfeksjoner og feber i tre år. Det er et bredspektret, antiviralt middel og når du begynner tidlig er pasientene vesentlig bedre neste dag, sier Dvergsdal.

Norge sier nei

Dvergsdal fikk første gang høre om det japanske legemiddelet Favipiravir i 2012. Da hadde det vært under utvikling siden slutten av 1990-tallet. Preparatet heter i dag Avigan og brukes mot influensa og flåttbåren hjernehinnebetennelse. Det er også tatt i bruk mot ebola.

Han fulgte med på testingen av preparatet i to år før det ble godkjent i Japan, og han i 2014 begynte å søke om å få bruke det på egne pasienter i Norge. I 2016 fikk han tillatelse fra Statens Legemiddelverk og i januar 2017 skrev han ut den første dosen til en av sine pasienter.

Tillatelsen til å bruke preparatet har han fått hvert år, med gyldighet for ett år av gangen. Men da han nå, midt under koronapandemien, søkte Statens Legemiddelverk om fornyet tillatelse fikk han plutselig nei.

- Det er uforståelig. Legemiddelverket har rådført seg med infeksjonsspesialister på Ullevål som sier at de kun ønsker å bruke medikamentet i såkalt eksperimentell behandling av de sykeste pasientene på sykehus i kontrollerte former. Men de kommer til å få et dårlig testresultat og medikamentet havner i vanry, for det fungerer ikke når det har gått for lang tid ut i sykdomsforløpet. Det må tas tidlig før det er mye virus i kroppen for å ha effekt, sier Dvergsdal.

- Jeg er den eneste i Norge som har erfaring med bruk av dette preparatet, på mer enn 100 pasienter. Ingen av de som bestemmer spør meg om råd. Og nå får jeg heller ikke behandle flere pasienter fordi det kun skal skje på sykehus, og starte for sent. Jeg sitter for langt nede i systemet til at noen vil høre på meg, sukker Dvergsdal.

Kan skaffe 5000 doser

Forrige uke behandlet han en pasient i midten av 40-årene med påvist koronasmitte i Bærum. Mannen hadde da vært syk i fem dager før han fikk preparatet fra Dvergsdal. Han ble lagt inn på sykehus lørdag der han fortsatte på legemiddelet sammen med malariamedisin som også brukes mot korona. Mandag var han merkbart bedre, ifølge Dvergsdal.

- Problemet er at han fikk dette legemiddelet altfor sent, når kroppen allerede var full av virus. Det er når det brukes tidlig i forløpet det har effekt. Og dosen må være enda høyere enn jeg var klar over. Det må brukes eboladose, og ikke vanlig influensadose, når det brukes på koronapasienter, sier Dvergsdal.

Ifølge Dvergsdal har han allerede sjekket med den japanske leverandøren. I løpet av et to dager kan Norge få flydd inn nok medikamenter til behandling av 5000 pasienter, ifølge Dvergsdal. Og det er kapasitet til å produsere mer.

Han mener Norge bør kjøpe inn store mengder av medikamentet og la apotekene selge det til dem som kommer med sår hals og lette forkjølelsessymptomer.

- Vi kan unngå sykehusinnleggelser, store lungeskader, dødsfall og å stenge ned hele landet, mener Dvergsdal.

Godkjent i flere land

Ved Oslo Universitetssykehus ønsker legene å teste ut den eksperimentelle ebolamedisinen Ramdesivir på koronapasienter. Dvergsdal mener Avigan og Ramdesivir er to svært like preparater, men hvor det siste er amerikansk og det første japansk.

- Begge lager «feilaktige» byggesteiner som bygger feilaktig virus i kroppen. Dermed stopper formeringen av ekte virus opp. Begge to virker jo, men Avigan har eksistert lenge, er prøvd ut på tusenvis av mennesker og kan produseres i store mengder i Japan og nå også Kina, sier Dvergsdal.

Han understreker at Avigan ikke er en eksperimentell medisin, men et preparat som er godkjent legemiddel i flere land og som kan brukes i såkalt «off label-behandling», det betyr at det er godkjent til behandling av noe, men kan vise seg å også virke på noe annet.

- Jeg driver ikke eksperimentell behandling, jeg driver «off label»-behandling. Det er en veldig viktig forskjell, sier Dvergsdal.

- Avigan er prøvd ut på tusenvis av mennesker med influensa, og bivirkningen som ble notert er de samme som for dem som fikk placebomedisin. Altså ingen. Det er funnet noen fosterskader på forsøksdyr, det betyr at gravide ikke skal ha det og man skal bruke prevensjon hvis man får preparatet, sier Dvergsdal.

Han avviser at det er penger som er motivet.

- Alle tror at han vil tjene penger, og at det er derfor man gjør dette. Men det finnes fremdeles folk som vil gjøre ting fordi det er interessant, sier Dvergsdal.

Selv om Japan og Kina prøver ut preparatet på korona-pasienter, besluttet myndighetene i Sør-Korea mandag denne uken å ikke bruke Avigan mot koronaviruset, på grunn av manglende dokumentasjon på effekt og bivirkninger.

Lover ny vurdering

- Det er riktig at vi har godkjent søknader om begrenset bruk av favipiravir (som markedsføres under navnet Avigan red. anm.) tidligere. Bruk av legemidler som ikke er markedsført i Norge krever ny søknad hvert år og vi har nå besluttet å ikke gi ny godkjenning, sier Sigurd Hortemo, overlege og medisinsk rådgiver ved Statens Legemiddelverk.

- Så nå, når man kanskje egentlig kunne trengt medikamentet, velger Legemiddelverket å si nei?

- Det er ikke dokumentert at Avigan er effektiv behandling av covid-19. Legemiddelverket ønsker derfor ikke å åpne for allmenn bruk av legemidlet under epidemien. Vi mener utprøvende behandling av denne typen legemidler bør gjøres i kontrollerte former i spesialisthelsetjenesten, sier Hortemo.

- Men vi har informert Dvergsdal om at vi vil drøfte problemstillingen med fagmiljøet på Folkehelseinstituttet i løpet av kort tid, sier Hortemo.

- Det gjennomføres nå flere studier for å teste ulike legemidler ved covid-19-infeksjon, først og fremst på svært syke pasienter. Foreløpig er Remdesivir den fremste kandidaten, midlet er tidligere prøvd ut i forbindelse med ebola. Men det finnes en rekke andre kandidater også. Dvergsdal ønsker å bruke Favipiravir på pasienter i en tidlig fase av sykdommen. Legemiddelverket har hatt en uformell dialog med infeksjonsmiljøet på Ullevål og vi har fått råd om å ikke åpne for allmenn bruk av legemidlet i Norge. Men Legemiddelverket vil drøfte dette videre med fagmiljøet hos FHI, sier Hortemo.

- Legemiddelet er ikke godkjent i Norge, men det er godkjent og har markedsføringstillatelse i Japan. Norske leger kan søke om å få bruke legemidler som ikke er godkjent her hjemme. Det er Legemiddelverket som avgjør slike søknader. Ofte er det en kurant prosedyre å få godkjent bruk av legemidler som er godkjent i Europa og andre land vi samarbeider tett med. Men i dette tilfellet har vi vurdert det sånn at vi ikke ønsker å åpne for allmenn bruk av Favipiravir under epidemien, sier Hortemo.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.