Dermed settes det sluttstrek for en konflikt som har vart helt siden sykehusstreiken sommeren 2016.

– Enigheten vil bidra til å skape ro i sykehusene, sier president Marit Hermansen i Den norske legeforening i en pressemelding Spekter har sendt ut.

«Den nye løsningen innebærer at arbeidsplanene skal settes opp etter fast rullerende mønster, og slik at det kan legges til rette for å planlegge ulike typer langtidsfravær og ferie», heter det i en pressemeldingen.

– Dette gir forutsigbarhet både for den enkelte lege og for helseforetakenes planlegging, sier direktør for Spekter Helse Sylvia Brustad.

Endte i Arbeidsretten

Bakgrunnen for konflikten mellom legeforeningen og Spekter er at legene krevde at såkalt rullerende arbeidsplaner skulle inn i tariffavtalen, noe arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ikke ville gå med på.

Etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd under streiken, endte saken i Rikslønnsnemnda. I nemnda fikk Spekter medhold, noe som førte til at Akademikerne helse og Legeforeningen tok saken til Arbeidsretten hvor de vant fram med sitt syn.

I etterkant av denne avgjørelsen har partene møttes til nye forhandlinger.

Fornøyd helseminister

– Jeg er veldig glad for at partene har funnet en løsning. Jeg håper det nå kan bli en ny start på å bygge opp et godt tillitsforhold mellom partene, sier helseminister Bent Høie (H) til Dagens Medisin.

På spørsmål om enigheten kommer som følge av instrukser fra ham, svarer han nei:

– Men jeg har vært veldig tydelig på hele veien på at jeg ønsket at de skulle klare å finne en løsning.(Vilkår)

Intelligent madrass
– Jeg har lyst til å hedre morfar. Les hele saken ved å klikke på lenken under.
00:58
Publisert: