I fjor fikk ni av ti eldre over 65 år minst ett legemiddel på resept, og over 200.000 får mer enn ti.

Hele 76.000 hjemmeboende eldre over 65 år hentet ut minst 15 reseptbelagte legemidler i 2017, viser tall Folkehelseinstituttet har hentet ut fra Reseptregisteret, som har oversikt over omfang og bruk av alle reseptbelagte legemidler i Norge.

Kvinner får flest

Andelen kvinner som fikk minst 15 reseptbelagte medisiner, var på 10,5 prosent i fjor, mens andelen i 2004, som er det første året Reseptregisteret har fullstendige tall fra, var 6,9 prosent. Blant menn var andelen 7,5 prosent i fjor, opp fra 4,7 prosent i 2004.

Vekst for alle

Grafene peker oppover for samtlige grupper: Så å si alle – rundt 90 prosent – fikk minst ett legemiddel på reseptbelagte legemiddel i fjor, 570.000 eldre fikk fem eller flere legemidler, 236.000 eldre fikk minst ti legemidler og 22.000 eldre over 65 år hører hjemme i gruppen som fikk 20 eller flere legemidler på resept i fjor.

Tendensen har vært økende i hele perioden. De senere årene har det vært økt oppmerksomhet på legemiddelgjennomgang og «avmedisinering» blant eldre. Jo flere legemidler som blir skrevet ut, desto større er faren for feilbruk, påpeker Folkehelsa.

– Regelmessig legemiddelgjennomgang er særlig aktuelt for eldre, slik at man kan avdekke tilfeller der risikoen ved å ta mange legemidler overstiger nytten, sier seniorrådgiver Christian Berg i Folkehelseinstituttet.(Vilkår)