– Frode Jahren mottok i går oppsigelse fra LHL. Han har over mange år vært en verdsatt generalsekretær og arbeidstager i LHL. At sentralstyret ikke ser noen annen mulighet enn oppsigelse er derfor vanskelig, og dette er ikke en beslutning sentralstyret har tatt lett på.

Det sier styreleder Else Magni Horten i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

LHL er en medlemsbasert og ideell helseorganisasjon med over 50.000 medlemmer. De siste årene har foreningen hatt store økonomiske problemer.

Regnskapet for 2022 viser at LHLs egenkapital er nede i rundt 70 millioner kroner. Til sammenligning var den godt over 600 millioner kroner i 2017.

Jahren vil ikke kommentere

Det er en grunnleggende forutsetning at sentralstyret og generalsekretæren har gjensidig tillit, sier Horten.

– Når dette tillitsforholdet ikke lenger er til stede, og det ikke har vært mulig å komme frem til en frivillig avslutning, har et samlet sentralstyre i LHL kommet til at det er riktig at arbeidsforholdet avsluttes.

Sentralstyret får juridisk bistand fra Wiersholm-partner Jan Fougner i oppsigelsessaken.

– Jeg har ikke bidratt til det og jeg synes det er uheldig både for LHL og meg selv at denne saken nå blir en mediesak, skriver Frode Jahren i en tekstmelding.

– Jeg har ingen kommentarer til sentralstyrets begrunnelse for oppsigelsen, skriver han.

Låneavtale

DN fortalte i juni om et avdragsfritt og usikret lån fra LHL til generalsekretær Jahren. Til sammen var lånet på tre millioner kroner.

Dette er siden blitt undersøkt i flere omganger.

– Sentralstyret har mottatt to eksterne rapporter om lånet gitt til generalsekretær Jahren. Det konkluderes ulikt på spørsmålene om lånet er gyldig. Uansett følger det av låneavtalen at lånet skal tilbakebetales senest ett år etter arbeidsforholdets opphør, så innen 28. februar 2025 skal lånet være tilbakebetalt, sier styreleder Horten.

Styret har foreløpig tatt rapportene til orientering.

– Styret skal ha en egen sak på et kommende møte om lånesaken, der man ser på lærdommer fra prosessen, konklusjonene i rapportene og den videre håndteringen av saken, sier Horten.

Jahren selv kommenterer lånesaken slik:

– Den ene eksterne rapporten på lånesaken ble utført på oppdrag av kontrollkomiteen i LHL. Kontrollkomiteen fattet et vedtak på basis av rapporten og i dette vedtaket sier de at «slik saken er belyst har generalsekretæren hatt grunn til å være i god tro og gått ut fra at låneavtalen således var gyldig». Den andre rapporten ble utarbeidet på oppdrag fra sentralstyret og eventuelle kommentarer på den må i så fall komme fra sentralstyret selv.

Styreleder Horten avviser noen sammenheng mellom avskjedigelsen og lånesaken.

– For sentralstyrets del er det viktig å understreke at lånesaken hverken har vært avgjørende eller utløsende for at sentralstyret nå ser det som nødvendig å gå til oppsigelse av Jahren, sier hun. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.