Marianne Telle ga mandag beskjed til helseminister Bent Høie om at hun trekker seg som styreleder i Helse Nord. Styrets nestleder Inger Lise Strøm overtar som styreleder inntil videre, melder Helse- og omsorgsdepartementet.

Flykaos har rammet den livsviktige pasienttransporten i nord, og Telle har selv havnet i hardt vær på grunn av sine to roller i saken.

– Jeg har i dag snakket med Marianne Telle. Hun er for tiden sykmeldt, men har meddelt meg at hun ønsker å trekke seg som styreleder av hensyn til Helse Nord RHF og resten av styrets mulighet til å lede helseregionen i denne krevende perioden. Det er et ønske som jeg respekterer, sier helseminister Bent Høie i en melding mandag.

Telle var mandag sykmeldt og ikke tilgjengelig for kommentar, opplyser Helse Nord og Bedriftskompetanse. Nestleder Inger Lise Strøm overtar som fungerende styreleder, og er kritisk til mediedekningen Telle har vært utsatt for.

– Hun har vært utsatt for et umenneskelig press og har valgt å trekke seg av hensyn til Helse Nord. Det har vært et kjempetrykk fra mediene rundt hennes person og roller i luftambulansesaken, sier Strøm til DN, som tirsdag leder et ekstraordinært styremøte i Helse Nord om krisen i luftambulansen.

– Etter alt som har fremkommet, er det en riktig beslutning av Telle å trekke seg. Det er dog fortsatt svært mange spørsmål som er ubesvart om Telles rolle i anbudsprosessen. Siden det fremdeles hefter betydelig tvil om hva som har foregått og om dette kan ha påvirket utfallet av denne, vil det nå være riktig å vurdere å avbryte anbudskontrakten, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

Informerte ikke

Telle er til daglig sjef i hodejegerselskapet Bedriftskompetanse, som inngikk en stor avtale med Babcock, selskapet som har vunnet milliardkontrakten for luftambulanse i årene fremover.

Selskapet har hatt oppdrag med å hyre piloter og annet personell. Telle lot være å informere styret i Helse Nord og helseministeren om avtalen mens anbudsrunden pågikk. Allerede før hun ble styreleder for sykehusene i Nord-Norge, var Telle i ferd med å få det nå omstridte rekrutteringsoppdraget for piloter og annet personell.

DN har tidligere skrevet at Telle var på flere styremøter der anbudet på ambulansefly var tema, men ikke fortalte om sine egne bindinger til én av søkerne før etter tildelingen.

– Jeg satt ikke i en besluttende posisjon. Jeg og styret i Helse Nord har ikke hatt en rolle i anbudet, skrev Telle i en epost til DN.

– Telle fikk som styreleder i Helse Nord ikke tilgang til informasjon som kunne påvirke anbudsprosessen, sier Strøm, som likevel mener det ville vært en fordel om Telle hadde informert om avtalen med Babcock tidligere.

– Det hadde vært en fordel om hun hadde informert om dette tidligere, sier Strøm.

Høie understreker i meldingen «at det ikke er kommet frem noen opplysninger som tilsier at Marianne Telle har deltatt i anskaffelsesprosessen på en slik måte at det har påvirket prosessen, eller fått informasjon som har gitt henne fordeler i hennes lederstilling».

– Marianne Telle har ledet styret i Helse Nord gjennom svært krevende tider, og jeg er takknemlig for den jobben hun har gjort, sier Høie i meldingen.

Advarer mot å droppe anbud

Høie skal tirsdag redegjøre i Stortinget for krisen i luftambulansen. Mandag sto halvparten av Norges ni ambulansefly på bakken, etter at det er brudd i forhandlingene mellom Babcock og flyverne. Partene skal møtes til forhandlingsmøte denne uken.

Partiet Rødt har fremmet forslag om å avlyse kontrakten med Babcock, og har fått støtte av SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Høie har advart mot at et brudd på kontrakten med Babcock trolig vil utløse krav om erstatning.

Helse Nord har innkalt til ekstraordinært styremøte tirsdag om krisen i ambulanseflytjenesten. I innkallingen til møtet advarer administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord om at Babcock kan komme med store erstatningskrav om kontrakten oppheves.

– Det vil bety store kostnader for helseregionene om kontrakten med Babcock avbrytes. Vi har inngått en kontrakt og den kommer vi ikke ut av gratis, sier Strøm.

Hyret inn lobbyist

Babcock har hyret inn pr-rådgiver og tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet, Roger Solheim, for å kontakte medier og politikere. Solheim hadde forrige uke møte med Arbeiderpartiets helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol.

Babcocks administrerende direktør Marius Hansen sendte søndag ettermiddag brev til de parlamentariske lederne på Stortinget om selskapets syn på krisen i ambulanseflytjenesten.

– Vi skal innfri de kravene som er stilt, blant annet til økt kvalitet i tjenesten, når vi overtar, og har satt 11 nye fly i produksjon. I tillegg skal vi gjøre det vi kan for å sikre en god overgang, skriver Hansen til politikerne.

Selskapet Lufttransport, som driver dagens ambulansefly, tapte anbudet. Selskapet har klaget på at Telle var inhabil og vurderer rettslige skritt. Mandag ba selskapets advokater om å få innsyn i alle anbudsdokumentene som hittil har vært unntatt offentlighet.

– Vi vurderer vårt juridiske handlingsrom, sier daglig leder Frank Hansen i Lufttransport.(Vilkår)