Forrige mandag troppet både veterinærprofessoren, samt rektor, dekan og prorektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås opp hos Mattilsynet for å skvære opp etter at Mattilsynet sendte et krast brev til professoren.

Stridens eple er arbeidet med en ny forskrift om bruken av legemidler til dyr i landbruket, deriblant antibiotika. Tilsynet mente professoren kom med uriktige påstander på sin Facebook-profil om Mattilsynets arbeid og intensjoner med forskriften. Veterinærprofessor Olav Reksen mener forskriften, som legger opp til at dyrebøndene selv kan behandle en rekke sykdommer med antibiotika, vil føre til økt antibiotikabruk hos dyr i landbruket, noe han uttrykte på Facebook-siden sin.

Skrev brev

Det fikk Mattilsynet til å ta pennen fatt: «Du er sikkert klar over at slike budskap fort blir spredt selv om du skriver det på en privat Facebook-side. Vi mener det er all grunn til å forvente at en professor ved et universitet er aktsom og redelig i sine uttalelser», skrev Mattilsynet i et brev til Olav Reksen.

– Jeg oppfatter dette som maktmisbruk fra Mattilsynets side og et forsøk på å hindre meg fra videre deltagelse i en offentlig debatt ved å disiplinere meg, sier Olav Reksen, som til daglig underviser kommende veterinærer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– Jeg har forøvrig ingen problemer med å underbygge sitater og innlegg på min Facebook-side, sier han.

Også prorektor Halvor Hektoen ved NMBU oppfatter brevet fra Mattilsynet som et forsøk på å gi professoren munnkurv.

– Jeg synes det var spesielt at det kom et brev fra Mattilsynet på bakgrunn av hans Facebook-side, der tilsynet forsøkte å irettesette professor Olav Reksen. Vi mener brevet var et forsøk på å begrense den frie, faglige diskusjonen. Vi kan ikke få påsatt munnkurv i slike situasjoner. Et universitets rolle i et samfunn er å ha kritiske diskusjoner rundt det som skjer, sier Hektoen, som gir Reksen full støtte i saken.

Beklager

Forskriften har vært under utarbeidelse i over tre år og et utkast skulle etter planen være ferdig før sommeren. Mattilsynet reagerer i brevet på at Reksen fremstiller det som om forskriften er forsinket fordi universitetet i mai sendte ut en kritisk pressemelding om forslaget. Ifølge Mattilsynet var det «ganske enkelt fordi vi ikke ble ferdige med arbeidet». Mattilsynet beklager nå brevet.

– Vi har beklaget dette og den saken er ute av verden. Vi er ferdige med det, sier administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet, som kalte inn til møtet forrige mandag.

– Kan du si noe om bakgrunnen for at Mattilsynet sendte et slikt brev?

– Nei, jeg har ikke lyst til å gå i detaljene rundt det for vi har beklaget den saken og lagt den bak oss, sier Gjein, som avkrefter at Mattilsynet har for vane å kommentere utspill på private Facebook-sider i brevs form.

– Nei, vi respekterer absolutt den akademiske frihet og er opptatt av å ha et godt samarbeid med fagmiljøene på NMBU om denne saken videre. Derfor var vi opptatt av å få den ut av verden. Vi hadde et veldig godt møte på mandag hvor vi diskuterte de faglige uenighetene, sier han.

Enige om målet

Ifølge Gjein er partene veldig enige om målet:

– Vi er veldig enige om at vi fortsatt må sikre det restriktive regelverket i Norge for å beholde et lavt forbruk av antibiotika, sier han.

Men de er uenige om middelet.

– De vil komme med noen innspill på høringen av forskriften. Departementet vil sikkert vurdere disse når de blir spilt inn, sier Gjein.

Både NMBU og Olav Reksen er fornøyde med at Mattilsynet har beklaget brevet.

– Vi mener dette er ryddet opp i på en god måte fra Mattilsynets side og det er vi glade for. Vi må kunne ha diskusjoner helt fritt på faglig grunnlag, sier Halvor Hektoen.

Les hele avisen.

 

 

Les også: Studie: Flere vil dø av resistente bakterier enn kreftLeger slår alarm om ny kyllingbakterie

  - Legger til seg vaner som ikke er i samsvar med retningslinjene

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.