Mattilsynet opplyser at de gjennomførte 1.375 tilsyn av drikkevann i 2018. I 51 prosent av tilsynene ble det funnet avvik fra regelverket, skriver Klassekampen.

Tilsynet skriver i fjorårets årsrapport at «oppstår det svikt i vannforsyningen, må vannverkene ha reserveløsninger». De skriver videre at «kartleggingen vår viser at mange vannverk kun har tilgang til reservevannforsyning for en kortere periode, og at de i denne perioden ikke kan forsyne alle».

Et problem

– Vannverkene må bli bedre på å jobbe forebyggende, for å sikre god styring og kontroll med vannkvaliteten. Mange vannverk må gjennomføre tiltak for å hindre at forurenset vann kan komme inn i ledningsnettet og, de må forbedre beredskapen, skriver seniorrådgiver Line Ruden i seksjon for hygiene og drikkevann i Mattilsynet i en epost til avisen.

Ruden skriver også at gammelt ledningsnett med lekkasjer og manglende leveringssikkerhet er et problem.

– Dette må kommunene ta på alvor.

Tirsdag ble det bekreftet funn av Campylobacter i drikkevannet i Askøy i Hordaland. Dette er en bakterie som kan gi mage- og tarminfeksjon. Over 60 personer har vært innlagt på Haukeland sykehus de siste seks dagene, blant dem er 15 barn.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.