Som DN skrev onsdag, skal Lærdal-familien i Stavanger nå bruke én milliard kroner på å redde liv i fattige land. Samme dag møtte utviklingsminister Nikolai Astrup (H) familiens overhode Tore Lærdal. Arenaen var en FN-konferanse om barne- og mødrehelse i New Delhi i India.

– Det var fantastisk å se Tore der, ikke minst fordi Laerdal Medical er en pionér innen mødre- og barnehelse, og kan bidra betydelig til at verden når bærekraftsmål nummer tre om god helse, sier Astrup.

Han refererer til de 17 FN-målene medlemslandene har satt seg for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

– Skal vi klare å nå målene verden har satt seg, trenger vi innovasjon, teknologi og kapital av den typen som Laerdal Medical bidrar med. Man blir stolt når man møter et selskap som Laerdal Medical ute i verden, som har satt seg et mål om å bidra til å redde en million barn i året innen 2030.

Applauderer Røkke

Astrup mener flere norske kapitalister engasjerer seg på ulikt vis for bærekraftsmålene.

– Ja, for eksempel har Kjell Inge Røkke store ambisjoner med forskningsskipet «Rev Ocean», som kan få stor betydning for verdens arbeid med rene hav og bærekraftig forvaltning av havressurser, sier Astrup.

Når det gjelder den omstridte skyskraperen Røkke vil bygge på Fornebu i sammenheng med nettopp «Rev Ocean», vil ikke utviklingsministeren mene så mye om den ettersom det ligger utenfor hans konstitusjonelle område.

– Jeg overlater til politikerne i Bærum å ta stilling til selve bygget, men det er positivt hvis Røkke kan bidra til å samle et ledende internasjonalt kunnskapsmiljø innenfor hav – i konkurranse med andre havnasjoner, sier Astrup.

I stedet ramser han opp andre norske bedrifter som engasjerer seg for en bærekraftig havnæring. Både shippingselskaper og oppdrettsselskaper er med i FN-samarbeidet UN Global Compact.

– Det er en trend at flere ønsker å gi tilbake til samfunnet. Det er en veldig positiv utvikling. Vi trenger at privat sektor engasjerer seg med kapital, nye løsninger og innovasjon. Det kommer til å være helt umulig å nå utviklingsmålene uten å få privat sektor med på laget, sier Astrup.

Utviklingsminister Nikolai Astrup fikk prøve ut behandling på en av Laerdal Medicals barnedukker under FNs mødre- og barnehelsekonferanse i New Delhi onsdag. Til høyre sjeflege Sushma Nangia ved Kalawati Saran Children's hospital.
Utviklingsminister Nikolai Astrup fikk prøve ut behandling på en av Laerdal Medicals barnedukker under FNs mødre- og barnehelsekonferanse i New Delhi onsdag. Til høyre sjeflege Sushma Nangia ved Kalawati Saran Children's hospital. (Foto: Frode Andersen/UD)

Han trekker også frem kunstgjødselprodusenten Yara.

– Yara er en foregangsbedrift på dette området. For to uker siden signerte jeg en avtale med Yara og Verdens matvareprogram i Tanzania, som handler om at småskalaprodusenter skal få varene sine frem til et marked, og muliggjøre mer kommersiell produksjon, sier han.

Stor oppside

Når Lærdal-familien skal bruke en milliard på å redde liv i fattige land, er det både gjennom veldedighet og forretningsdrift. Det mener Astrup er supert.

– Dette er akkurat det vi trenger når det foregår på en ryddig og transparent måte. Vi trenger næringsinteresser som ser forretningsmuligheter. Det er anslått at FNs bærekraftsmål kan utløse markedsmuligheter verd 12.000 milliarder dollar. Det ligger enorme muligheter her for dem som er villig til å ta risiko og gå foran. Det er behov for og nødvendig med betydelige investeringer i utviklingsland fremover, sier Astrup.

På lignende vis mener han at Yaras fremstøt mot småskalaprodusenter i Tanzania ikke handler om veldedighet, men langsiktighet.

– Det handler også om å skape arbeidsplasser. Hvert år er 12 millioner unge afrikanere klare til å gå ut i arbeidsmarkedet, men det finnes bare tre millioner jobber. Vi må tette gapet, ellers kan det bidra til mer uro, mer konflikt, mer migrasjon. Alle er tjent med at utviklingslandene lykkes bedre enn i dag.

Kjente ikke Lærdal

Astrup vedgår han ikke kjente til Laerdal Medical da han ble utviklingsminister i januar. Onsdag i New Delhi fikk han blant annet demonstrert utstyr Laerdal Medical har utviklet for å hjelpe spedbarn til å puste.

– I går fikk jeg se en pustemaskin Laerdal Medical har utviklet, og jeg fikk demonstrert hvordan man lærer opp helsepersonell til å bruke denne teknologien. Det er et eksempel på enkle tiltak som kan få ned spedbarnsdødeligheten, sier Astrup.

Han tror flere norske bedrifter har mye å bidra med for å fremme utvikling i fattige land. Teknologibedrifter kan bidra til at u-land kan hoppe over trinn på utviklingsstigen, og for eksempel gå rett til mobile banktjenester.

– Det kommer til å bli toveis læringseffekt også. Det vil ikke være bærekraftig for utviklingsland å bygge opp et helsesystem som vårt, og vi ser at vi selv må tenke nytt med de demografiske utfordringene vi står overfor. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.