Det er stiftelsen The Commonwealth Fund som står bak undersøkelsen, men det er Folkehelseinstituttet (FHI) som har ansvar for den norske delen av den.

– Fra tidligere Commonwealth Fund-undersøkelser vet vi at under ti prosent av fastlegene i Norge gjennomfører systematiske brukererfaringsundersøkelser. Dette bør diskuteres i lys av de relativt sett dårlige resultatene, sier seniorforsker Kjersti Eeg Skudal ved FHI.

Fastleger i Norge scorer dårligere enn kolleger i de andre landene når brukerne får spørsmål om legen tok seg god nok tid og involverte seg så mye som pasienten ønsket i beslutninger om behandling. De norske pasientene syns også at legene er mindre flinke til å forklare ting.

Det er også en lavere andel pasienter som får time samme dag hos fastlegen i Norge enn det som er snittet for de ti andre landene.

Undersøkelsen viser at nordmenn stort sett syns mye er bra i den norske helsetjenesten, men Norge scorer også dårligere enn snittet for de andre landene når det gjelder ventetid på spesialist.

Det er også litt flere nordmenn som forteller at de har droppet behandling hos tannlegen på grunn av kostnadene. 

Hver femte nordmann svarer ja på dette spørsmålet

Norstat har gjennomført telefonintervjuene i den norske delen av undersøkelsen. De andre landene som deltar er Australia, Canada, Frankrike, Nederland, New Zealand, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og USA. 

Trump gir god stemning på børsene
DNs kommentator Bård Bjerkholt forklarer hvorfor.
02:36
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Frøy Vest
- Kundene våre har skjønt det
00:47
Publisert: