Lei av deltidsstillinger

Det mangler 4000 sykepleiere i Norge. Likevel er mindre enn halvparten av alle sykepleierstillinger som er lyst ut, heltidsstillinger.

Å utlyse hele stillinger er et viktig sted å starte for å bøte på sykepleiermangel, mener Sykepleierforbundets Eli Gunhild By.
Å utlyse hele stillinger er et viktig sted å starte for å bøte på sykepleiermangel, mener Sykepleierforbundets Eli Gunhild By.Foto: Elin Høyland
Publisert 11. September 2017, kl. 08.57Oppdatert 16. December 2019, kl. 11.39