Lei av deltidsstillinger

Det mangler 4000 sykepleiere i Norge. Likevel er mindre enn halvparten av alle sykepleierstillinger som er lyst ut, heltidsstillinger.

Publisert: Oppdatert:

Å utlyse hele stillinger er et viktig sted å starte for å bøte på sykepleiermangel, mener Sykepleierforbundets Eli Gunhild By.
Å utlyse hele stillinger er et viktig sted å starte for å bøte på sykepleiermangel, mener Sykepleierforbundets Eli Gunhild By. (Foto: Elin Høyland)