En rekke tidligere studier på alt fra encellede organismer til høyerestående dyr har vist at begrensning av kaloriinntaket kan være livsforlengende.

Selv om det ikke er mulig å gjøre vitenskapelige forsøk på mennesker ved å sette dem på en kalorifattig diett fra de blir født til de dør, indikerer likevel en helt ny studie at også mennesker vil leve lenger hvis de kutter ned på kaloriene.

I en ny studie som nettopp er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Cell Metabolism, fikk 34 friske og normalvektige voksne personer redusert sitt daglige kaloriinntak med i gjennomsnitt 15 prosent i to år. I kontrollgruppen var det 19 friske og normalvektige personer.

Redusert kaloriinntak ga en rekke positive utslag for deltagerne. Deltagerne gikk for det første i snitt ned 8,7 kilo i vekt, og rapporterte forbedringer i humør og livskvalitet. I tillegg ble innholdet av en rekke skadelig stoffer i kroppene deres redusert betydelig. Dette er stoffer som potensielt kan forkorte livet og føre til blant annet Alzheimers, Parkinsons sykdom, hjerte- karsykdommer, diabetes og kreft. I kontrollgruppen økte vekten i snitt med 1,8 kilo.

Forbrenningen falt

Viktig når det gjelder livslengde var at forbrenningen i kroppens celler også ble redusert, noe som medførte at de produserte færre reaktive oksygenforbindelser – som antioksidanter kan motvirke.

– Kaloribegrensning kan redusere metabolismen (kroppens forbrenning, red.anm.), og hvis biprodukter av metabolismen øker aldringen, kan måtehold med kaloriinntaket over flere år kanskje forlenge livet og redusere risikoen for kroniske sykdommer, sier en av forfatterne bak studien, Leanne M. Redman, i en pressemelding.

Forskerne poengterer at selv om det var få forsøkspersoner i studien, og at den undersøkte perioden var kort sammenlignet med et menneskeliv, så konstaterte de likevel forbedringer på en rekke ulike biomarkører for aldring.(Vilkår)

Hvilket øyeblikk fra ditt liv kommer til å røre deg når du runder 90? Knut er ikke i tvil
Slik havnet Kong Haakons stol på rommet til Knut (94).
05:21
Publisert: