Oslo universitetssykehus (OUS) gjør nå drastiske skritt for å hindre spredning av koronavirus blant sine ansatte.

De ansatte på sykehuset gis nå beskjed om nye reiserestriksjoner:

  • Sykehuset kan stoppe reiser ved å inndra ferier.
  • Hvis reiser må avbestilles fordi ferier inndras, vil sykehuset dekke kostnadene.

I eposten skriver ledelsen:

«Ansatte ved OUS har et stort samfunnsansvar og en sentral rolle i å bidra til at koronautbruddet ikke eskalerer. Ledelsen ved OUS ber derfor alle ansatte ta det ansvaret vi har som institusjon og overfor pasienter. Unngå derfor reiser til utlandet så langt det er mulig, slik at vi bidrar til å skjerme pasientene og ivareta vårt samfunnsansvar.»

I tillegg til restriksjoner på privatreiser, setter sykehuset også strenge grenser for reiser i forbindelse med arbeid. Tjenestereiser, kurs og konferanser i risikoområder er helt forbudt å reise til. Kurs, konferanser og andre tjenestereiser til land som ikke er definert som risikoområder skal bare gjøres hvis helt nødvendig.

Sykehuset informerer i eposten om et eget prosjektnummer med tittel koronavirus, som de ansatte kan bruke når de skal føre utgifter til avbestilling av reiser.

Informasjonen er også lagt ut på nettsidene til Oslo universitetssykehus. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.