Fredag ble det eksperimentelle legemiddelet hastegodkjent i USA, noe som ble kunngjort av president Donald Trump.

Dette skjedde på bakgrunn av foreløpige resultater fra en statlig støttet studie i USA. Den viser at Remdesivir, fra det amerikanske legemiddelselskapet Gilead Sciences, korter ned sykdomsforløpet med 31 prosent, eller i gjennomsnitt fire dager, for covid-19-pasienter på sykehus.

For tidlig å konkludere

– Det er positivt at vi får lovende resultater, men det er for tidlig å konkludere med at vi nå har en behandling som virker mot koronaviruset, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

– Det testes nå ut en rekke medisiner i studier over hele verden. Samme dag som disse resultatene kom, viste en annen og mindre studie ingen effekt av Remdesivir, konstaterer han.

– For å få sikker kunnskap må vi gjøre nok eller store nok studier, og det er bare slik vi kan si om medisin faktisk fungerer mot koronaviruset, og om den eventuelt kan ha uventede bivirkninger, sier Røttingen, som leder den globale WHO Solidarity-studien.

Spennende funn

– Remdesivir er ett av legemidlene som vi nå tester mot koronaviruset på norske sykehus. For oss er det viktig å presisere at det ikke er slik at vi nå har funnet behandlingen mot koronaviruset, sier professor Pål Aukrust ved Oslo universitetssykehus, som leder den norske delen av WHO-studien.

– Vi ser noen spennende funn, men vi må fortsette å samle inn data, både på denne medisinen og de andre behandlingene vi undersøker, før vi kan konkludere med hvilken behandling som faktisk fungerer, sier han.

Liten studie

1.063 pasienter deltok i den amerikanske studien, som også omfattet en kontrollgruppe som ikke fikk legemiddelet.

De som fikk legemiddelet, kunne i gjennomsnitt forlate sykehuset etter 11 dager. De som ikke fikk det, kunne utskrives etter 15 dager.

Den amerikanske smitteverneksperten Anthony Fauci mener at Remdesivir kan bli ny standardbehandling for alvorlig syke covid-19-pasienter. Det er ikke blitt testet på pasienter som har mildere sykdomsforløp.

Ebola

Remdesivir ble i sin tid utviklet som legemiddel for å behandle ebolapasienter, men viste ikke positiv effekt.

FDA har fra før gitt hastegodkjenning til bruk av malariamedikamentet hydroksyklorokin etter at Trump gjentatte ganger har trukket det frem som en mulig behandling for covid-19-pasienter.

Enkelte studier tyder imidlertid på at dødsraten øker med bruk av dette legemiddelet, og noen endelige konklusjoner om effektiviteten er ikke blitt trukket.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.