Da DN 10. november omtalte en ny enkeltstudie ledet av Kjetil Retterstøl, professor i klinisk ernæring ved Universitet i Oslo institutt for medisinske basalfag, ble det blåst nytt liv i fettdebatten, blant annet i kommentarfeltet på DNs Facebook-side.

Retterstøls studie, som er en randomisert, kontrollert intervensjonsstudie utført av Universitet i Oslo i samarbeid med Rikshospitalet, har sett på hva et kosthold rikt på mettet fett og fattig på karbohydrater (LCHF) gjør med helsen til unge, friske, normalvektige voksne. Resultatet har fått forskerne til å advare mot et kosthold rikt på mettet fett. De anbefaler at man fortsatt følger retningslinjene til Helsedirektoratet.

– For kort varighet

Studien er verdiløs, mener førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2 og Senter for ernæring, Universitetet i Bergen, Simon E. Nitter Dankel, som har ledet en studie der 38 menn med fedme ble satt på henholdsvis høykarbo- og høyfettkosthold.

Førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2 og Senter for ernæring, Universitetet i Bergen, Simon E. Nitter Dankel.
Førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2 og Senter for ernæring, Universitetet i Bergen, Simon E. Nitter Dankel. (Foto: Jørgen Barth/UiB)

– I vår studie Fatfunc fant vi at LDL-C reduseres igjen etter to, tre måneder på et slikt kosthold, slik at studien til Retterstøl og kolleger har for kort varighet til å trekke gode konklusjoner om risiko, sier Dankel.

Vegard Lysne som er klinisk ernæringsfysiolog og stipendiat ved UiB, leser Dankels studie annerledes.

– LDL øker kraftig i studien til Dankel, på tross av stort vekttap. Etter åtte uker er LDL økt, men etter 12 uker hadde det gått litt ned igjen. Men etter 12 uker er forskjellen fortsatt betydelig, over 1 millimol per liter, mellom gruppene, sier Lysne.

Retterstøl påpeker selv at hans kliniske erfaringen er at kolesteroløkningen som regel vedvarer også etter seks måneder, med unntak av noen suksesshistorier der god vektreduksjon og trening overskygger den negative effekten av mettet fett.

Uenig i Helsedirektoratets råd

Dankel er heller ikke enig i premisset om at forhøyet LDL kolesterol er årsak til hjerte- og karsykdom.

– Man trekker konklusjoner om helseeffekter ut fra en enkelt risikovariabel, her LDL-C, som om den er viktigere enn alle andre. Det er påviselig feil, det finnes ikke utvetydige data på en direkte sammenheng mellom mettet fett og hverken hjerte- og karsykdom eller total dødelighet, sier Dankel, som derfor også mener at Helsedirektoratets kostråd om å redusere inntaket av mettet fett er basert på feil grunnlag.

Jacob Juel Christensen har en doktorgrad i klinisk ernæringsfysiologi og er styremedlem i KEFF (Kliniske Ernæringsfysiologers Forening tilsluttet Forskerforbundet) avviser Dankels konklusjon.

– La meg gjøre det klinkende klart: Blant forskerne som faktisk jobber med dette finnes det ingen usikkerhet – fettkvalitet påvirker nivået av kolesterol i blodet, som igjen påvirker risikoen for hjerte- og karsykdom. Det som er usikkert, er på et helt annet nivå: forskerne jobber nå med detaljene i denne sammenhengen. Det er her forskningsfronten skyves fremover, sier Christensen.

– I studien Retterstøl har gjennomført, vistes kraftig økning i kolesterolet i blodet til deltagerne, noe man ikke har sett i andre tilsvarende studier på lavkarbo, som har vært i relasjon til vektreduksjon. Her var deltagerne normalvektige, og holdt vekten. Men kolesterolet økte i gjennomsnitt kraftig. Det er hele poenget. Og siden vi vet at kolesterolet i blodet er ugunstig med tanke på hjerte- og karsykdom, er dette helt i tråd med tidligere studier, sier Juel Christensen.

– Sammenheng mellom inntak av mettet fett og økning i kolesterol

Nyere internasjonale kostråd og retningslinjer anbefaler å redusere inntaket av mettet fett til mindre enn 10 prosent ved å erstatte matvarer med mye mettet fett med matvarer med mer umettet fett for å forebygge hjerte- og karsykdom.

Liv Elin Torheim, professor i samfunnsernæring ved Oslomet og leder av Nasjonalt råd for ernæring, påpeker at kunnskapsoppsummeringer samlet kunnskapsgrunnlag viser en sammenheng mellom mettet fett og økning i kolesterol.

Liv Elin Torheim, professor i samfunnsernæring ved Oslomet storbyuniversitet og leder av Nasjonalt råd for ernæring.
Liv Elin Torheim, professor i samfunnsernæring ved Oslomet storbyuniversitet og leder av Nasjonalt råd for ernæring. (Foto: Sonja Balci/Oslomet)

– Når man gjør kunnskapsoppsummeringer av det samlede kunnskapsgrunnlaget, som Nasjonalt råd for ernæring gjorde i sin rapport fra i fjor, og som både Verdens helseorganisasjon og det britiske ernæringsrådet har gjort, viser forskningen at det er en sammenheng mellom inntak av mettet fett og økning i kolesterol, og at det er helsemessig ugunstig. Hvis man inntar mye mettet fett er det gunstig å bytte ut noe av det mettede fettet med umettet fett, konstaterer Torheim.

Studien Retterstøl og kollegene står bak er finansiert av blant annet Mills Vita Heart Foundation, The Throne Holst Foundation, Aktieselskabet Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond, Norsk Fond for Klinisk Kjemi, Dr. Fürst medisinske laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning. Det oppgis at disse ikke har hatt noen rolle i utformingen av studiet, innsamling av materiale, tolkningen, selve rapporten eller i bestemmelsen om å offentliggjøre den.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.