Ferske tall fra SSBs statistikk over røyk, alkohol og andre rusmidler viser hvordan nedgangen i daglige røykere fortsatte i 2019. I fjor var det ni prosent av nordmenn i alderen 16 til 74 som røykte daglig. Samtidig bruker flere snus, og i samme aldersspenn er det nå 14 prosent som bruker snus.

Siden 2010 har andelen snusere doblet seg fra syv til 14 prosent. Samtidig har røykerne mer enn halvert seg fra 19 til ni prosent i samme tidsperiode.

Les også: Tobakkspartiet magasinet+

Aldersfordelingen er tydelig. Blant 16-24-åringer er det bare to prosent som oppgir å røyke daglig, mens 20 prosent snuser. Blant de eldste er det motsatt. I aldersgruppen 65–74 er tolv prosent dagligrøykere, mens tre prosent snuser, ifølge SSBs tall. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.