Tallene kommer fram i en ny rapport fra NPE og omfatter alle behandlinger innenfor de regionale helseforetakenes ansvarsområde.

–Erstatningene sørger for at pasienter og pårørende får dekket det økonomiske tapet som skaden har ført til. Vi vet at erstatningen er viktig for å komme seg videre, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE.

I perioden 2012–2016 har NPE mottatt 17.386 krav om erstatning. 5.205 erstatningssøkere har fått medhold.(Vilkår)

Indiskret lykkepille
Selv ikke grå lakk gjør Mercedes-AMG GT C roadster diskret.
00:50
Publisert: