Staten fikk fullt medhold i Oslo byfogd om at standardiserte tobakkspakninger på snus er et lovlig tiltak etter EØS-retten. Det opplyser helsedepartementet i en pressemelding mandag ettermiddag.

Swedish Match gikk i sommer til sak mot staten for å slippe å innføre standardiserte pakninger på snus. De hevdet at tiltaket er i strid med EØS-retten. I dag kom kjennelsen i Oslo byfogd. Staten vant på alle punkter. Swedish Match er også dømt til å betale statens saksomkostninger i saken.

– Dette er først og fremst en seier for alle som arbeider for at barn og unge ikke skal begynne med tobakk. Jeg er svært glad, men ikke overrasket over at vi vant denne saken. Vi vet at standardiserte tobakkspakninger er et viktig tiltak for å hindre at barn og unge begynner med snus og røyk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Også Anne Lise Ryel, som er generalsekretær i Kreftforeningen er gald for utfallet – Dette er en seier for folkehelsen, og er et viktig skritt for at kommende generasjoner skal være tobakksfrie, sier Ryel.

Staten fikk blant annet medhold i at snusbruk innebærer helserisiko og at tiltaket vil bidra til å beskytte folkehelsen, særlig for barn og unge. Retten slo også fast at standardiserte tobakkspakninger er et anerkjent tiltak, anbefalt internasjonalt og at forskning viser at tiltaket har effekt.

De nye reglene for standardiserte tobakksinnpakning gjelder fra 1. juli 2017. Alle sigarett- og snuspakninger skal ha samme farge og utforming. Tobakksindustrien er gitt ett års overgangsperiode til å legge om produksjonen og selge ut varelagrene. Fra 1. juli 2018 skal alle pakkene være standardiserte.(Vilkår)