Det var finansminister Siv Jensen og helseminister Bent Høie som tirsdag annonserte budsjettlekkasjen på Radiumhospitalet: Staten skal selv bygge ny kreftklinikk på Radiumhospitalet på Montebello.

Regjeringen har besluttet å gi Helse Sør-Øst 3,1 milliarder kroner i lån til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Byggingen skal starte i 2019, og i 2022 skal det 16.000 kvadratmeter store bygget stå klart. Første lånetilsagn kommer i statsbudsjettet som legges frem etter stortingsvalget. 

På en samling med alle involverte aktører viste Jensen til at hun selv, foran valget i 2013, hadde lovet nytt kreftbygg. 

– Nå kommer pengene, sa hun.

Private ville bygge

Forretningsmennene Arthur Buchardt og Øyvind Eriksen, som begge har hatt kreft, var som pasienter slått av de dårlige bygnings messige forholdene på Radiumhospitalet, og mente kreftpasientene og de ansatte måtte ha bedre forhold.

De to har drevet omfattende lobbyisme for å få oppført et nytt klinikkbygg, og tilbød seg å oppføre bygget selv på rekordtid, for så å leie dette ut til staten.

Buchardt er glad for at staten nå har bestemt seg for å bygge selv.  

– Det var den beste løsningen, sier han. 

Helseminister Bent Høie sier til DN at han ikke hadde noe prinsipielt imot Buchardt og Eriksens forslag om å bygge og leie ut til staten, og at det var Helse Sør Øst og Oslo universitetssykehus som tok beslutningen om at staten skulle bygge selv, på vanlig måte. 

– Jeg ga ikke politiske føringer. Staten måtte jo uansett betalt. Det var ikke en gave, sier Høie. 

Siv Jensen sier det har vært vanskelig å holde tett om nyheten siden budsjettkonferansen i forrige uke. 

– Er nytt klinikkbygg forsert av lobbyvirksomhet fra Buchardt og Eriksen?

– Det er i hvert fall ingen tvil om at Buchardt og Eriksen har vært veldig vokale. Jeg er glad vi har funnet hverandre i samme engasjement. 

Buchardt fremhever hjelpen han har fått i lobbyarbeidet fra tidligere Ap-helseminister Sylvia Brustad. 

– Ved Brustads hjelp har to snille, naive menn klart å manøvrere seg frem i det politiske landskapet, sier han. 

– Snille, ja – men naive? Der kjenner jeg dere ikke helt igjen, kommenterer Jensen til Buchardt. 

Var konflikt

Da Buchardt opprinnelig presenterte planene, stilte sjefen ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein, seg kritisk til privat inngripen i offentlige prioriteringer, men han så ikke for seg at Buchardt og Eriksen ville gi seg. «Samme hva jeg sier vil de ikke legge planene til side», sa han til DN i februar 2015. 

Nå er han fornøyd med løsningen. Dagens kreftklinikk på Radiumhospitalet sto ferdig i 1932, og ble ifølge Erikstein reist ved innsamlede midler. 

– Nå bygges det nytt slik sykehus skal bygges, sa han til de andre aktørene i går.

– Jeg tror også de to herrene er glad for dette, sier han til DN.  

Helse Sør-Østs administrerende direktør Cathrine Lofthus sier man valgte den ordinære byggemåten blant annet fordi man har erfaring med å bygge sykehus og får gunstige lån fra staten. 

Arthur Buchardt er ifølge bladet Kapital god for 2,6 milliarder kroner.(Vilkår)