- Jeg synes dette ser ut som et lovende produkt, og vil ikke stille meg i veien for at det blir forsøkt brukt, sier Sveinung Stensland, Høyres representant i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

DN skrev mandag om den pensjonerte legen Peter Dvergsdal ved Fornebu legesenter i Oslo som i tre år har hatt tillatelse fra Statens Legemiddelverk til å gi det japanske medikamentet favipiravir til pasienter med lufteveisinfeksjoner og feber. Preparatet markedsføres i dag under navnet Avigan.

Preparatet er godkjent legemiddel i Japan og Kina til behandling av influensa. For noen uker siden åpnet japanske myndigheter for at preparatet også kunne prøves ut på koronapasienter. Det samme gjorde Kina, og ifølge avisen People's Daily meldte kinesiske helsemyndigheter denne uken om positive resultater etter å ha testet Avigan på en gruppe koronapasienter.

I Norge har lege Peter Dvergsdal fått tillatelse til å bruke preparatet hvert år, med gyldighet for ett år av gangen. Men da han nå, midt under koronapandemien, søkte om fornyet tillatelse fikk han nei.

Nå får han støtte av helsepolitiker Stensland, som selv er utdannet farmasøyt - og positiv til preparatet.

Peter Dvergsdal, pensjonert lege og eier av Fornebu legesenter, tror preparatet Avigan kan ha effekt på behandling av koronapasienter.
Peter Dvergsdal, pensjonert lege og eier av Fornebu legesenter, tror preparatet Avigan kan ha effekt på behandling av koronapasienter. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

- Jeg har hovedfag i farmakologi, men vil ikke stille meg over legemiddelforvaltningen i Norge i slike spørsmål. Man kan ikke ha det slik at stortingspolitikere bestemmer hva som skal brukes av medisiner eller ikke. Det er et faglig spørsmål, sier han.

- Men jeg har allerede sendt signaler inn i forvaltningen om at jeg synes dette ser spennende ut, og bedt de se på det med et åpent sinn. Så får vi se hva som kommer ut av det, sier stortingspolitikeren.

Sveinung Stensland, farmasøyt og stortingspolitiker for Høyre.
Sveinung Stensland, farmasøyt og stortingspolitiker for Høyre. (Foto: Ida von Hanno Bast)

Ikke dokumentert effekt

Begrunnelsen fra Statens Legemiddelverk er at preparatet ikke har dokumentert effekt på behandling av covid 19-viruset. Ifølge Legemiddelverket kjenner de til åtte kliniske studier med favipiravir, men foreløpig er ingen av studiene publisert i vitenskapelige tidsskrift.

Legemiddelverket vil foreløpig ikke åpne for allmenn bruk av preparatet, men ønsker at utprøvende behandling skal skje i kontrollerte former i spesialisthelsetjenesten.

Ett av mange legemidler

Etter at DN tok kontakt har Legemiddelverket denne uken gjort en ny vurdering av preparatet i samråd med Folkehelseinstituttet (FHI).

- Ja, vi har drøftet dette med FHI og vi er enige om at vi foreløpig ikke ønsker å åpne for allmenn bruk av legemiddelet, men at utprøving bør skje i kliniske studier og på sykehus. Resultatene fra de første kliniske studiene med legemiddelet kommer snart, og vi følger med på resultatet fra disse, sier Sigurd Hortemo, overlege og medisinsk rådgiver ved Statens Legemiddelverk.

Legemiddelverket vil imidlertid innvilge søknader fra sykehus som søker om å bruke denne typen legemidler på alvorlig syke pasienter, forteller Hortemo.

- Det er viktig å understreke at favipiravir er en av en rekke muligheter. Det har vært mye fokus på dette legemiddelet nå, men på verdensbasis er det en rekke legemidler som prøves ut. Vi håper selvsagt at denne forskningsaktiviteten skal føre til at vi snart kan tilby effektiv behandling ved covid-19-infeksjon, sier Hortemo.

Ifølge Hortemo har Statens Legemiddelverk nå inngått et samarbeid med danske myndigheter. Sammen vil de forsøke å samle informasjon om alle tilgjengelige studier i verden på covid-19 og gjøre det tilgjengelig via en nettside.

- Det er et mål at mest mulig utprøvende behandling foregår i store studier. Derfor anbefaler både WHO og Det europeiske legemiddelkontoret at de kliniske miljøene i ulike land samarbeider slik at studiene blir så store at de gir resultater vi kan stole på. Det gjennomføres nå mange små studier med for eksempel 30-40 pasienter i hver behandlingsgruppe, og disse studiene er ofte hverken randomisert eller dobbeltblindet. Det er viktig å få på plass store, gode studier som kan gi sikre resultater, sier Hortemo.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.