I november publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) rapporten «Helserisiko ved bruk av snus».

I rapporten ble det blant annet hevdet at snusbruken i Norge er tredoblet på fem år, altså økt med 300 prosent.

«Folkehelseinstituttets konklusjoner er fullstendig feil», skriver Tobakksindustriens felleskontor i et brev til Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg.

«Den reelle veksten i snusbruk i femårsperioden 2009-2013 er i størrelsesorden 30 prosent, ikke en tredobling eller 300 prosent, som FHI hevder», skriver Tobakkindustriens felleskontor i brevet.

Tallet kommer Tobakkindustriens felleskontor frem til ved å benytte volumtall for 2010 eller 2011 for å regne ut forbruksveksten i  en fire- eller treårsperiode, viser brevet.

- Statistisk sentralbyrå (SSB) har bekreftet at det tallet som danner utgangspunkt for Folkehelseinstituttets beregning, altså tallet for 2009, er feil. Dette avdekket vi ganske umiddelbart da vi satt oss ned og gikk gjennom rapporten fordi vi for det første ikke kjente oss igjen i det som ble presentert, sier rådgiver Jan Robert Kvam i Tobakksindustriens felleskontor.

Derfor mener Tobakksindustriens felleskontor at Folkehelseintituttet villeder både publikum og politikere med uttallelser som at «den kraftige økningen i snusbruken blant ungdom og unge voksne i Norge kan nærmest karakteriseres som en epidemi».

Feil i tall om snusimport

- Det har ikke vært en avlesningsfeil – vi har fått oppgitt tall som er feil. Vi vil korrigere rapporten så snart de nye og korrekte tallene fra Statistisk sentralbyrå foreligger, sier assisterende direktør Jan Alexander ved Folkehelseinstituttet, som har ledet arbeidet med rapporten.

Statistisk sentralbyrå bekrefter at det er avdekket mangel på samsvar i tallene i etterkant.

- Det har blitt oppdaget feil i våre tall om snusimport. Nå samarbeider vi med Toll- og avgiftsdirektoratet for å korrigere tallene, men de endelige tallene er ikke klare ennå, sier pressekontakt Kristina Storeng i Statistisk sentralbyrå.

Kaller det fortsatt epidemi

- Vi synes selvsagt det er kjedelig at tallene fra SSB ikke stemmer. Totalt sett ser det ut til at importen kanskje har økt over noen flere år enn først antatt, sier assisterende direktør Jan Alexander ved Folkehelseinstituttet.

Det rokker likevel ikke ved sakens realiteter, mener Alexander.

- For det har vært en sterk økning i bruk av snus over ganske kort tid blant unge, særlig unge kvinner. Det er urovekkende at unge kvinner utvikler nikotinavhengighet sett i lys av de skadelige virkninger snusbruk i svangerskapet kan ha, sier Alexander.

- Vi synes fortsatt det er grunn til å kalle den raske utbredelsen av bruk av snus for en epidemi, særlig blant unge, i så måte kan vi ikke være enig i at vårt budskap er feil, tvert imot, sier Alexander.

 1 av 3 menn mellom 16 og 24 år snuser, og  1 av 4 kvinner i samme aldersgruppe, ifølge Folkehelseinstistuttet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.