I 2017 var 11 prosent av befolkningen i alderen 16–74 år dagligrøykere, mens 12 prosent snuste daglig viser tall fra SSB-undersøkelsen Røykevaner.

– Til tross for nedgangen i dagligrøyking har den totale andelen i befolkningen som daglig bruker tobakksprodukter økt, sier førstekonsulent Joachim Wettergreen i SSB i en melding.

Andel dagligrøykere synker entydig, og daglige brukere av snus stiger entydig den siste tiårsperioden. 2017 er det første året hvor andelen dagligrøykere er lavere enn for dem som snuser daglig.

Eldre røyker mest

1 av 10 nordmenn røyker daglig, og det er de eldre som røyker mest. Det er stadig færre som røyker i de fleste aldersgrupper, men det går et skille mellom dem over og under 45 år.

– Om lag 15 prosent av dem i alderen 45–74 år røyker daglig, mens tilsvarende andel er rundt 8 prosent for dem under 45 år. Samtidig er det svært få i aldersgruppen 16–24 år som røyker daglig, påpeker Wettergreen.

Det er flest mannlige dagligrøykere blant dem under 45 år, mens det er små kjønnsforskjeller blant dem i alderen 45 år og eldre med unntak av i aldersgruppen 65–74 år. Kjønnsforskjellene er tydeligst i aldersgruppene 16–24 år og 35–44 år.

Yngre menn snuser mest

Menn snuser mest, og da spesielt i de yngre aldersgruppene.

– Nesten 3 av 10 menn under 34 år snuser daglig, mens det er om lag 1 av 10 kvinner i samme aldersgruppe som snuser. Særlig blant menn i alderen 25–34 er det mange som snuser daglig, hele 32 prosent, uttaler Wettergreen på SSBs sider.

Kvinner snuser mindre enn menn, og det er også yngre kvinner som snuser mest. Blant kvinner over 34 år er det kun to prosent som snuser, mens det for dem mellom 16–34 år er 13 prosent som snuser daglig.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Veldig mye vin for pengene
Ioppa Ghemme 2007. Nord i Piemonte ligger Gemme, en ukjent landsby for nordmenn, men som lager fantastiske viner ved foten av fjellene. Lett og delikat, veldig mye vin for pengene. Perfekt til lette lammeretter.
01:00
Publisert: