Ullevål sykehus rasjonerer utstyr for å unngå utstyrskrise dersom det kommer en virusbølge til Norge.

– Det gjelder spesielt munnbind, vi sparer på utstyr blant annet ved at studenter ikke kan gå inn i smitteområdene, sier beredskapssykepleier Madelén Foss Smedholen.

Hun jobber på isolatposten på Ullevål sykehus i Oslo. På denne avdelingen er de klare til å ta imot pasienter smittet av koronaviruset Covid-19, og har normalt plass til 12 pasienter.

– Hvis det skulle komme flere er det ulike prosedyrer for hvordan vi skal takle situasjonen. Det er flere avdelinger som er beredt på å ta imot pasienter, og hvis det blir veldig mange så kan vi isolere hele bygg, sier Smedholen.

Skal du overleve en krise må du ha dette hjemme
Er du forberedt på en krisesituasjon? Har du tenkt på hva du må ha for å overleve et langvarig strømbrudd, vannstans, terror eller krig? Disse fem rådene kan være forskjellen på liv og død.
01:33
Publisert:

Hun forklarer at de i utgangspunktet ikke har definert hvor mange koronasmittede de vil kunne ta imot, hvor smertegrensen går. Det er likevel et spørsmål om tilgjengelige ressurser.

Norge er sårbart

Både Smedholen og overlege Arne Broch Brantsæter ved Infeksjonsmedisinsk avdeling ser på åndedrettsvern som et mulig sårbart punkt, men sier at det jobbes med å finne løsninger.

– Hvis det skulle bli tomt for åndedrettsvern, så kan man i visse situasjoner gå over til kirurgiske munnbind. Et annet produkt som det kan bli mangel på, er hånddesinfeksjon, og da må man kanskje tilbake til vanlig vann og såpe, sier Brantsæter.

Et annet aspekt ved utstyret som brukes er at Norge importerer det aller meste av smittevernutstyr til sykehus, og et av de største eksportlandene er Kina.

– Vi er ekstremt sårbare hvis vi skulle stå overfor en eksport-stopp. Man kan prøve å inngå avtaler med leverandører i andre land, men det er sannsynlig at også disse vil være lite villige til å eksportere til Norge hvis de selv har stort behov for utstyr, sier han.

Det er ikke bare tilgangen til munnbind som er usikker dersom vi skulle stå overfor en stor smittespredning i Norge. Brantsæter peker også på at det kan bli mangel på medikamenter som antibiotika

Et annet problem sykehusene kan stå overfor er kapasiteten på intensivavdelinger. Brantsæter sier at det kan bli mangel på både utstyr, medikamenter og personell med riktig kompetanse.

Brantsæter sier at det fortsatt er håp om at vi kan unngå stor smittespredning i Norge, men understreker at helsetjenesten likevel nå må legge planer for håndtering av pågang av mange pasienter.

– Om det skulle bli situasjonen, er det heldigvis slik at bare en liten andel av de smittede vil bli alvorlig syke, sier han.

Må redusere utstyrsforbruket

Smedholen sier at diverse utstyr kan måtte rasjoneres, og sykehuset har allerede gjort grep for å ikke sløse med utstyret.

– Covid-19 er ganske likt vanlig sesonginfluensa, men vi bruker spesielle plastskjermer foran ansiktet, ellers er utstyret det samme, sier beredskapssykepleieren.

Alt utstyr som brukes inne i smittesoner er kun til engangsbruk. Rett etter bruk skal alt kastes. Dette gjelder overtrekksskjorte, hansker, maske og hette til håret. Dette utstyret kan bli mangelvare dersom mange blir smittet.

Overlege Brantsæter sier at de har begynt å tenke annerledes for å redusere bruk.

– Sykehuset har allerede tatt ansvar for at vi ikke overforbruker utstyr, slik man kanskje gjør vanligvis. Man må redusere bruken, og et eksempel kan være å begrense antall personer som går inn til smittepasientene, sier han.

Primærhelsetjenesten får trøkken

Pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus forklarer at sykehuset har gode rutiner for å hente, frakte og overføre alvorlig syke viruspasienter, men at det er primærhelsetjenesten som står i front for «mannen i gaten» med influensa.

Tre scenarier: Hvis du synes koronaviruset er skummelt, vil du ikke like scenario 2 og 3
Dette tror ekspertene er de fremtidige scenariene for koronaviruset.
00:48
Publisert:

Det er først når pasientene blir så syke at de trenger medisinsk hjelp at de kommer til sykehuset. Hvis ikke kan de bli bedt om å bare holde seg hjemme.

– Det er primærhelsetjenesten og allmennlegevakten som står i første rekke for personer som er smittet i Norge, det er nok de som får et eventuelt trøkk, sier Beyer.

Overlege Brantsæter sier at det ikke er vanlig å oppsøke sykehuset som første instans når man blir syk i Norge. Dette er noe de sliter mer med i andre land lenger sør i Europa, der sykehusene er det naturlige stedet å dra når man er syk.

– Folk vet at de skal gå til primærhelsetjenesten først, og det er lite sannsynlig at en smittet pasient kommer rett til sykehuset. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Hva gjør dere dersom det skulle skje likevel?
– Da skal alle ansatte vite hva de skal gjøre. Da er det normalt rett på med munnbind på pasienten, som vil bli plassert på et rom for seg selv til situasjonen er avklart. Hvis det skulle vise seg at det er en reell smitte, så har vi gode rutiner for å ivareta pasienten, sier Brantsæter.